– fordi tiden kræver et MODSPIL

06. Oct 2007

Nyhedsavisen: Flaksende fugl i selvspin

 
Nyhedsavisen, som et uvenligt bud desværre stadig smider ind ad min brevsprække hver morgen, proklamerer i dag på forsiden, at Jyllands-Postens karikaturer af muslimernes profet Muhammed kunne gå hen og gå tabt.

"Nyheden" er, om man skal følge Nyhedsavisen i deres selvsving, at eftersom de danske museer (tilsyneladende helst Nationalmuseet) endnu ikke har opkøbt originaltegningerne til Jyllands-Postens famøse Muhammed-karikaturer, risikerer disse tegninger at "gå tabt" for fremtidige generationer af historikere.

Vi vil gerne medgive, at karikaturkrisen var en vigtig begivenhed i nyere Danmarkshistorie, hvor den grøde af fremmedhad og chauvinisme, som i mange år havde inficeret den danske debat, ligesom kogte over og fik bålene til at flamme i sindene hos Dansk Folkepartis og den rabiate anti-islamismes åndelige modparter, nemlig Mellem-Østens rabiate islamister.

En samling af originaltegningerne til disse karikaturer vil dermed helt bestemt udgøre et historisk kuriosum, som et museum da kunne overveje at investere i – ret meget mere end netop et kuriosum vil det aldrig kunne blive.

For - tegningerne findes jo trods alt allerede spredt ud over hele nettet, de er udgivet af aviser verden over og sågar optrykt i bøger (f.eks. i Rune Engelbreth Larsens og Tøger Seidenfadens Karikaturkrisen - en undersøgelse af baggrund og ansvar).

Hvad man end kan sige om disse tegninger, står de ikke i fare for at gå tabt.

Men, originalerne ...?

Nyhedsavisen har faktisk talt med historiker Claus Bryld, der mener, at originaltegninerne er et must for fremtidens historikere, når de skal forske i karikaturkrisen og dens baggrund, ligesom en lektor Niels Kayser Nielsen fra Århus Universitet udtrykker det sådan her:
Tegningerne skal for alt i verden bevares. Og det bør der helt klart gøres noget aktivt for. Det vil simpelthen være skammeligt, hvis de går tabt eller bliver glemt.
Og ja, selvfølgelig bør de da bevares som samling, som dokumentation af denne ret uflatterende episode i Danmarkshistorien. Men hvorfor lige netop i originaler?

Jeg er sikker på, at kvaliteten af det papir eller den kemiske beskaffenhed af det blæk, tegnerne brugte, da de tegnede, vil være af mindre interesse for fremtidens historikere.

Et scan i høj opløsning af den oprindelige udgivelse i Jyllands-Posten, evt. kombineret med fotostater i god kvalitet skulle være fuldt tilstrækkeligt.

Og det ved Nyhedsavisen også godt. Hele historien har ikke andet formål end at skabe en historie ud af ingenting og puste lidt til karikaturkrisen igen - ud fra den aldeles falske forudsætning om, at noget væsentligt skulle "gå tabt", blot fordi man ikke har adgang til de i sammenhængen kuriøse men historisk ganske uinteressante originaltegninger.

Avisens redaktør David Trads fører selv an i selvsvinget i en leder, hvor han på det nærmeste forlanger, at Nationalmuseet straks skal opkøbe klenodierne og udstilles - men sættes heldigvis grundigt på plads af Rune Engelbreth Larsen, der leverer dagens "kontra"-synspunkt.

Ak ja, David Trads - hvorfor køber du ikke selv tegningerne (evt. gennem din avis), hvis det er så vigtigt for dig at samle netop originalerne?

Kommentarer: