– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. Jan 2006

Omsorgssvigt på plejehjem?

 
Det kunne tyde på, at mindst ét århusiansk plejehjem har alvorlige problemer med arbejdsklimaet - i hvert fald, hvis man skal tro Århus Stiftstidendes dækning af problemet i de senere dage.

Således kunne man tirsdag d. 3. januar læse, at:
Arbejdsklimaet for de 180 ansatte på Lokalcenter Carl Blochs Gade var i det forgange år det værst tænkelige med mobninger og beskyldninger indbyrdes mellem de ansatte samt flere ansattes opposition til ledelsen, der blev beskyldt for at være konfliktsky. Det dårlige klima har også belastet beboerne.

De tre utilfredse medarbejdere nævner en stribe eksempler på omsorgssvigt, sløset omgang med medicin og dårlig omgangstone mellem især en enkelt ansat og beboerne, og de mener, at ledelsen har været alt for tilbageholdende med at gribe ind.
Ledelsen afviser, men det bliver i længden svært at afvise kvindernes mere detaljerede forklaring om bl.a. mobning på arbejdspladsen:
- Ledelsen er utilfredse med os, fordi vi har gjort opmærksom på en stribe meget uheldige forhold, som en konfliktsky ledelse ikke har gjort noget ved. Vi betragter beskyldningerne om mobning som en hævnakt, og vi følte os overvåget.

- 22. marts gik jeg sammen med tre andre kolleger til gruppelederen. 24. april havde vi et møde med FOA-formand Kirsten Norman for at få nogle gode råd. Også hun fandt, at ledelsen mobbede os, siger hun.

- I marts begyndte jeg at få tilsendt pakker, bestilt i mit navn, og da det havde stået på længe, gik jeg til en grafolog og forelagde ham skriftprøver fra den, jeg havde mistænkt for at sende mig pakker. Han var ikke i tvivl. På den baggrund anmeldte jeg Y til politiet for at have bestilt pakker i mit navn. Y blev afhørt, men politiet ville ikke bruge rapporten fra grafologen, og Y nægtede sig skyldig. Jeg hæftede mig ved, at der nu ikke kom flere pakker, understreger Bodil Jørgensen.
Hvordan har et sådant arbejdsklima mon påvirket beboerne?

I Stiftstidende fra i dag læser vi bl.a., under rubrikoverskriften Plejepersonale ydmygede kræftsyg kvinde om en kræftsyg og døende 78-årigs oplevelser:
- Du er lige så skæv som dem, der trækker på Halmtorvet.

Den besked fik den 78-årige Rigmor Pedersen af en medarbejder på lokalcenteret i Carl Blochs Gade, da hun syg af lungekræft måtte holde smerterne i ave med morfin.

Senere kom beskyldninger om, at hun passede bedre på et psykiatrisk hospital og besked om, at hun kun kom på hospice, fordi hun snart skulle dø. Ansatte rodede i hendes taske og tog hendes morfintabletter fra hende. Ofte manglede hun den livsvigtige ilt og blev angst og utryg.
Det er Rigmor Pedersens to børn, der står frem i avisen og fortæller om den behandling, hun fik:
- Havde jeg vidst, hvordan det var i Carl Blochs Gade, ville jeg have taget plejeorlov. Min mor blev ydmyget. Værdigheden blev taget fra hende, og nogen bliver nødt til at stå op og fortælle om, hvordan det var, så der kan blive gjort noget ved det, siger Lene Mikkelsen og Peter Pedersen.

De to søskende mener ikke, at de medarbejdere, som sagde op på lokalcenteret i Carl Blochs Gade i protest mod forholdene for de gamle, skal stå alene med deres kritik. Det er de samme medarbejdere, som søskendeparret nu roser for at være blandt dem, som behandlede beboerne med værdighed, respekt og omsorg.

- Det er imponerende, at der er medarbejdere, som nu står frem og fortæller, at de simpelthen ikke vil lægge navn til plejen på Carl Blochs Gade. Det har haft store omkostninger for dem, siger Peter Pedersen, der mener, at hans mor kom til at stå mellem to lejre.

- Hun blev fanget i en kamp mellem dem, der behandlede de ældre godt, og dem, der ligeså godt kunne have været svinepassere.
Er der tale om enkelte brodne kar? Om et totalt, ledelsesmæssigt svigt? Om en enkeltstående sag fra et enkelt plejehjem eller et helt generelt problem med personalekulturen på Århus' plejehjem?

Det er det - ud fra avisens dækning - for tidligt at sige noget om endnu. Man kunne mistænke nedskæringerne (en konsekvens af regeringens skattestop) for at bære skylden: En ledelse, der står med for få ressourcer og er ude af stand til at følge op på, om den daglige pleje nu også foregår, som den skal.

En ting er sikker: De forhold, der beskrives i avisens artikler, er ikke i orden og bør rettes op straks; for de ældres skyld og for vores egen, at vi ikke skal gå og bøje hovedet i skam over at leve i et samfund, der behandler de ældre sådan.

Kommentarer: