– fordi tiden kræver et MODSPIL

15. Apr 2006

Papnakker

 
Jeg har længe ment, at det danske samfund har været og er præget af en farlig og ubehagelig højredrejning, især anført af Dansk Folkeparti, som gør Danmark til et dårligere sted at leve - både for de etniske minoriteter og andre udsatte grupper som især kommer til at mærke den stigende intolerance, og for ganske almindelige danskere, der bare ønsker at leve i et samfund, hvor man kan trække vejret uden at risikere at blive meldt til politiet eller anden offentlig myndighed.

Men jeg har også i endnu længere tid ment, at der må være ytrings- og forsamlings- og foreningsfrihed i dette land - også for dem, vi ikke selv er enige med.

Når en angiveligt "antifascistisk" såkaldt "radikal venstrefløjsgruppe" derfor åbenbart forsøger at hetze tilhængere af grupper på den yderste højrefløj til tavshed og/eller arbejdsløshed og marginalisering ved hjælp af naming and shaming på Internettet og henvendelser til de pågældendes slægtninge og arbejdsgivere - ja, så benytter de blot selv den selvsamme fascistiske bøllementalitet, som ligger i Dansk Front eller White Prides voldelige overfald på deres modstandere (og for så vidt også i Dansk Folkepartis totalitære tromlen hen over både interne og eksterne modstandere).

Med andre ord: Vi må bekæmpe højredrejningen med ord, ved retorisk at klæde dem af til skindet og vise dem frem for hvad de er, ikke ved at kopiere eller forbedre deres egne bøllemetoder.

Hvis man i stedet fører en direkte personlig hetz mod politiske modstanderes privatliv, som beskrevet i Politiken:
en radikal venstrefløjsgruppe direkte efter privatpersoner på den yderste højrefløj.

Ved flere aktioner, som gruppen også omtaler på sin hjemmeside, har den sendt breve om en række navngivne personers politiske tilhørsforhold til arbejdspladser og forældre.

Desuden har aktivisterne sat flere hundrede klistermærker med lignende indhold op i en række personers lokalområde under sloganet 'Kend din lokale nazist', oplyser politiet.

12 personer, de fleste fra det højreradikale Dansk Front, er blevet udsat for aktionen. Efterfølgende har flere set sig nødsaget til at flytte fra lokalområdet af frygt for yderligere optrapning. Andre har været tæt på at miste jobbet, fordi arbejdsgiveren ikke ønskede unødig blæst om arbejdspladsen.
- hvis man fører en sådan hetz mod anderledes tænkende, så bekæmper man ikke højredrejningen; man deltager i den.

Lad os håbe, folkene (for nu at være bare en lille smule charitable og ikke følge overskriften op ved at skrive: "fjolserne") bag kampagnen snart indser dét og pakker sammen.

Update, søndag d. 16. April kl. 10:44:
Ole Wolf har en hilsen til dette indlæg, idet han(mere eller mindre) sammenligner undladelse af bølleagtig hetz mod enkelte anderledes tænkende med den passivitet overfor en erobringshær, der i 1387 provokerede den tyrkiske erobrer Tamerlane til at massakrere byens befolkning.

Javel, ja. Udover spørgsmålet om, hvorvidt sammenligningen er en lille smule ude af proportioner, er jeg ikke på nogen måde tilhænger af passiv underkastelse.

Men metoder som ovenstående - henvendelser til arbejdsgiver, plakater med fotos om "den lokale nazist" i lokalområdet, osv. er ikke andet end bølle- og politistatsmetoder.

Sjovt nok er det også lige præcis metoder, der bliver brugt af samfundet, når det viser sig fra sin mest politistatsagtige side: Hvis en 14-årig engelsk purk bliver idømt en ASBO, bliver hans billede, navn og adresse offentliggjort i lokalavisen så alle kan se, hvilken skændsel det er for ham og hans familie.

Under den "store rockerkrig" for nogle år tilbage rettede politiet ustandselig henvendelse til forskellige bikeres arbejdspladser med det eksplicitte formål at få dem fyret.

Det er ikke metoder, der er værdige til efterfølgelse.

Udgangspunktet må være: Vi har ytrings- og tankefrihed i Danmark, og den vil vi værne om og kæmpe for; og ja, vi vil også kæmpe for den ekstreme højrefløjs ytrings- og tankefrihed, herunder deres ret til at udsprede deres ideer med fredelige midler.

Med forbud og hetz gør vi os til en del af politistaten, ikke til en del af det frie samfund, vi angiveligt kæmper for - helt bortset fra den sekundære omstændighed, at denne type forbud og hetz meget vel kan ramme os selv næste gang.

Og voldelige angreb? Må besvares med politianmeldelser, dokumentation og om nødvendigt, selvforsvar i den enkelte situation.

Ikke ved selv at organisere vore egne SA-lignende "antifascistiske" bøllekorps.

Kommentarer: