– fordi tiden kræver et MODSPIL

06. Dec 2007

Pia Kjærsgaard lyver, når hun taler om tørklæder

 
Jfr. denne lille historie i JP:
Rikke Andreassen, som er lektor ved Malmö Universitet, har netop udgivet bogen "Der er et yndigt land. Medier, minoriteter og danskhed", og her fremgår det, at Folketinget allerede i 2004 diskuterede at forbyde tørklæder i de danske skoler.

Men forbuddet kan ikke gennemføres, fordi det strider mod grundloven og Menneskerettighedserklæringen.

"Det er interessant, at Dansk Folkeparti vedbliver at sige, at de vil fremsætte forslag om at forbyde tørklæder i de danske skoler, når de udmærket godt ved, at det ikke kan lade sig gøre", siger Rikke Andreassen, som tilføjer, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) kan sin jura, når hun siger, at det er en rettighed at bære tørklæde.

"Allerede i 2004 blev det klart, at det juridisk ikke er muligt at indføre et tørklædeforbud i Danmark, da det strider mod grundlovens paragraf 67 og 70 ..."
Så ... hvorfor bliver Pia Kjærsgaard og andre ved med at fable om, at de ønsker et forbud?

Er dagsordenen bare at piske mere had op mod muslimer - eller er den ultimative dagsorden at sætte grundloven ud af kraft og indrette landet efter deres egne totalitære diktater?

Man undres. Rønn Hornbechs (og tidligere Anders Foghs, hvis man skulle have glemt det) forsvar for retten til at bære tørklæde er, som Rune Engelbreth har observeret, ren og skær sund fornuft, hvilket selv Pia Kjærsgaard nødvendigvis må være klar over. Konklusionen, at hun lyver lodret, når hun kræver forbud, er lige så oplagt som den er lidet flatterende for hende.

Kommentarer: