– fordi tiden kræver et MODSPIL

04. Oct 2005

Politiker-surf fra løgn til løgn

 
Jeg har i dag nedenstående opsummering af Frevert-sagen som læserbrev i Jyllands-Posten:
Louise Frevert forsvarer først sine udtalelser på egen hjemmeside om, at krigsmodstandere (unge indvandrere) burde sendes i russiske fængsler til 25 kr. pr dag, fordi vi desværre ikke kan dræbe dem uden videre.

Så kommer hun med hjælp fra partitoppen i tanker om, at hun "beklager" formuleringerne, men da for resten stadig mener det hele. Så kommer hun i tanker om, at det slet ikke er hende, men hendes webmaster, som skrev læserbrevene.

Og endelig når hun så frem til, at hun alligevel har skrevet dem - som "udkast", som hendes webmaster "som et amatørkvajhoved" har lagt ud, selv om de ikke er færdige (jfr. JP 2/10).

Brænder jorden under Frevert, siden hun åbenbart er nødt til at surfe fra løgn til løgn?
Mindst ét af de indlæg, som hendes webmaster Ebbe Talleruphuus angiveligt skulle have skrevet nåede faktisk også frem til Dansk Folkepartis egen hjemmeside, og iflg. Information kan det kun være Louise Frevert selv, der sørgede for dét. Dansk Folkepartis pressemedarbejder Bettina Berg forklarer:
"Alle Louises indlæg lægges op på vores debatside ved, at hun eller hendes medlemssekretær sender det til mig - det gælder også det indlæg, du taler om."

Videre i systemet fortæller Louise Freverts medlemssekretær, Hanne Vinkel, at Louise Frevert selv står bag sine debatindlæg:

"De indlæg, jeg sender til pressesekretariatet, er nogen jeg får fra Louise - typisk per diktafon."

- Alle de indlæg, du har sendt videre, er altså nogen, du har fået fra hende?

"Ja, det er det da. Det er jo ikke noget, jeg sidder og skriver."
Hvis Frevert vitterlig ikke skulle have skrevet indlægget om menneskerettigheder og religionsfrihed som Danmarks største problem, har hun i al fald selv sendt det ind til Dansk Folkepartis pressemedarbejder - og hun har gjort det i eget navn. Mon ikke det skulle afslutte dén diskussion?

Mogens Camre har åbenbart også problemer med sin webmaster, i alle tilfælde skriver han ifølge Politiken på sin hjemmeside, at det er indvandrernes skyld, at danskerne ikke får så mange børn:
Der er en ganske klar sammenhæng til, at danskerne ikke kan overkomme en stor familie, fordi det er en voldsom arbejdsbyrde at bære indvandrerbyrden.
Lyder forrykt? Så hør bare, hvad Camre skrev i Jyllands-Posten d. 15. juni i år:
Andengenerationsindvandreres gadebander, ødelagte skoler, lærere, der trues af indvandrerbørn og deres forældre, massiv skatte- og momssvindel, socialt bedrageri, voldtægter, menneskehandel, mord på åben gade og senest mordforsøget mod integrationsminister Rikke Hvilshøj. Læg hertil, at formørkede imamer med den ikke-dansktalende Abu Laban i spidsen søger at indføre sharia i Danmark, og at Hizb-ut-Tahrir hverver unge til hellig krig og udsteder dødstrusler mod frafaldne, mod jøder og andre, som kommer deres politiske vanvid på tværs.
(...)
Flertallet er træt af sødsuppeholdningen til mennesker, som vi dag for dag kan se ødelægger landet. Der skal sættes hårdt mod hårdt; det er på tide, at vi viser, at grænsen er nået.
Paranoia eller bare galopperende paranoia? Og hvad betyder det at sætte "hårdt mod hårdt" - kunne dette f.eks. omfatte Freverts russiske koncentrationslejre til 25 kr. pr dag? Camre forklarer i samme artikel, at han er tilhænger af Berufsverbot for folk, der ikke mener som han:
I 30 år har Vagn Greve arbejdet for at svække det danske retssystem. At han kan sidde som fakultetsforstander på Københavns Universitet synes at bevise, at der er kræfter, som ønsker at begå mord på retssikkerheden.
Camre, Frevert, Glistrup ...: Hvem kan se forskel?

Når Dansk Folkeparti formentlig meget snart må eksludere Louise Frevert, fordi hun trods alt er for stor og for pinlig en belastning, kan de lige så godt tage Camre med i købet én gang for alle. Står vi mon (for ikke første gang) overfor den helt store udrensning i Dansk Folkeparti?

Kommentarer: