– fordi tiden kræver et MODSPIL

05. Sep 2005

Prostitution - legalize it

 
Legaliser prostitution
Vi lever i en tid, hvor angstbetonede og moralsk motiverede stramninger er en fast del af dagens uorden.

SF mener nu, at de hertil må føje deres eget bidrag - et forslag om at kriminalisere de prostitueredes kunder.

Hvorfor? Tilsyneladende ene og alene fordi man i SFs hovedbestyrelse mener, at prostitution er frygtelig umoralsk og burde forbydes.

Det kan i al fald næppe have undgået deres opmærksomhed, at en nøjagtigt tilsvarende lovændring i Sverige - hvor det i dag er forbudt for en mand at gå til en prostitueret - har ført til en voldsom forråelse af hele prostitutionsmiljøet, hvilket også vil sige, at risikoen (for overfald, herunder vold og voldtægt) er langt større, end før loven trådte i kraft.

Hvis det er de prostitueredes ve og vel, der ligger SF på sinde - og det påstår de i det mindste - må man altså forvente, at de med deres forslag vil opnå det eksakt modsatte, nemlig en voldsom forringelse af disse kvinders arbejdsforhold.

Hvis man virkelig - som partiets ordfører Pernille Vigsø Bagge fremfører - ønsker at forbedre deres "økonomiske, sociale og psykiske vilkår" vilkår, kunne man måske overveje en reel legalisering og normalisering af prostitution kombineret med massive tilbud om hjælp til de kvinder, der på den ene eller den anden måde er blevet tvunget ud i det?

F.eks. kunne man:
  • Sørge for tilbud om behandling, herunder tilbud om gratis heroin og omskoling og afvænning i det omfang, det måtte ønske det, til alle narkoprostituerede
  • Tilbyde frit lejde, opholdstilladelse og hjælp til at finde et passende job eller hjemrejse (efter eget ønske) til de udenlandske prostituerede, der som ofre for menneskesmugling er lokket hertil under falske forudsætninger
  • Imødegå alfonsvæsnet og den heri indbyggede udnyttelse af kvinder ved at tillade kooperativt drevne bordeller, som kunne fungere med vagter og lægeligt tilsyn
En kriminalisering - hvad enten det nu er af den prostituerede, af kunden eller af begge parter - er i sidste ende en formynderisk og urimelig begrænsning af, hvad man kan gøre med sin krop og sin seksualitet: Har voksne mennesker ikke lov til at gå i seng med hinanden med fuldt gensidigt samtykke - under de omstændigheder og af de grunde og på den måde, de selv måtte ønske?

Hvad værre er, kan den kun gøre ondt meget værre - som vi har set det i Sverige, og som man også ser det i USA.

En legalisering som den ovenfor skitserede ville til gengæld sikre en maksimal støtte til alle de prostituerede, som ønsker at være det og har valgt deres fag med åbne øjne; og ikke mindst til de, som af umenneskelige omstændigheder er blevet tvunget ud i det.

I så fald ville man virkelig opnå at "skabe bedre forhold for de prostituerede" og forbedre deres "økonomiske, sociale og psykiske vilkår".

SFs forslag (som synes at være motiveret alene af en moralsk forestilling om, at det er "forkert" at købe sex og at det derfor må være "bedst", hvis der er en lov imod det) kan desværre kun føre til en forværrelse - ikke en forbedring - af de prostitueredes forhold.

Kommentarer: