– fordi tiden kræver et MODSPIL

04. Nov 2007

Regeringen løj for Irak om behandling af afviste asylsøgere

 
Nogle gange overgår virkeligheden fantasien: Altimens den danske regering har været travlt optaget af at lyve for den danske befolkning om det "gode samarbejde" mellem de danske og irakiske myndigheder om hjemsendelse af de afviste irakiske asylsøgere, der jo ellers har det så godt i Danmark, har den samtidig løjet for de irakiske myndigheder om, hvordan asylsøgerne bliver behandlet, som det fremgår af jp.dk:
Rygter i Irak i begyndelsen af 2006 fortæller, at de irakiske asylansøgere i Danmark bliver behandlet dårligt, og at den danske regering har stoppet for udbetalingen af økonomisk støtte til irakere "i et forsøg på at tvinge dem tilbage til Irak," som det fremgår af de dokumenter, Nyhedsbrevet 3F er i besiddelse af.

Ministeren for det irakiske migrationskontor, der forhandler med den danske regering, kontakter de danske myndigheder for at få dem til at stoppe chikanen.

Irak er ved at gå i opløsning, og den irakiske regering kan ikke garantere for irakernes sikkerhed. Derfor vil den ikke tage imod irakere, der bliver tvangsudsendt fra Danmark. Det har den fortalt de danske myndigheder hver gang, de har mødtes siden 2003.
De irakiske myndigheder beder altså direkte den danske regering om at lade være med at lægge pres på deres landsmænd for at tage hjem, fordi de ikke kan tage hjem på grund af forholdene i landet - og den danske regerings respons var at lyve og sige, at det gør man så sandelig da heller ikke.

Samtidig med, at man over for den danske befolkning har travlt med at lyve for at påstå, at flygtningene skam sagtens kan hjemsendes - og den dårlige behandling derfor er 100% berettiget, og hvis asylsøgernes børn lider under det, er det skam bare de lumpne forældres skyld.

Hvor kan jeg gå hen og brække mig?

Kommentarer: