– fordi tiden kræver et MODSPIL

20. Mar 2007

Rivegilde på højrefløjen - Safia Aoude vs. Helle Merete Brix

 
Ayaan Hirsi Ali, Brix and Hedegaard
Den konservative, københavnske lokalpolitiker Safia Aoude har tilsyneladende tiltrukket speciel opmærksomhed fra den stærkt højreorienterede, islamofobe Helle Merete Brix, der er herostratisk berømt for sine hadefulde og ofte løgnagtige udsagn i tæt parløb med Lars Hedegaard.

Safia Aoude har faktisk tilsyneladende fundet sig sin helt egen hade-fan:
Remember Stephen King´s marvellous movie/novel "Misery" - about the mad nurse Annie Wilkes obsessed with the writer Paul Sheldon?

Such disturbed people come in all sizes and shapes. Well, seems I have such a Number One fanatic, an avid reader of my blog and articles for years, yet suffering from a borderline reality disorder. (Well, who doesn´t? But this one has the hotties for Yours Truly, and then the fun gets eerie!)

May I present to you: my personal blog stalker ms. Helle Merete Brix; hard core islamophobic and possessed by the need to know me better.

Some years ago she wrote a senseless op-ed in a newspaper about me, claiming I was a secret agent working to undermine the government. (How did she ever find out?!?! That was top-secret information, man!)

She believes the walls in my living room are equipped with a private collection of Heckler and Koch hand guns (!) - I´m not kidding, that´s what she wrote back in 2002 in a national newspaper about me. After 9/11 ms. Brix was convinced I was taking pilot´s lessons.

Now she has discovered my blog and according to site statistics she spends hours reading my posts. She even downloades the pages onto her own computer to keep. Yesterday she published an article on her own website about my blog. Look what she made it into!

Ms. Brix is fascinated by weird women; she´s always on the look for one more crazy female to hang around to. Drooling for Ayaan Hirsi. Panting when in company of Irshad Manjii. I don´t wanna speculate on what she does when on my blog...
Og det bliver bedre, såvel Safia Aoudes karakteristik som Brix' chikane, som også har strakt sig til at ringe Audes konservative partifæller op for at skaffe sig yderlige oplysninger (og, formoder jeg, "advare" mod den farlige islamist i deres midte).

Hvis man ser på Safia Aoudes gamle indlæg, synes Hedegaard og Brix som altid at være båret af rent forargelse, denne gang over at Aoude vover at linke til en side, man muligvis kunne tillade sig at blive forarget over, og så ved alle jo, at man altid kan slå bloggere i hartkorn med alle dem, de linker til.

Ak ja.

Længere nede i det indlæg, som Hedegaard og Brix udfra et enkelt link får udlagt som "holocaustbeægtende", hedder det nemlig også:
I find the history of Nazi Germany very mesmerizing, always trying to analyze how a few men could manipulate millions of people to create a powerful superpower from scratch and then end up wrecking half the world, killing millions of human beings in the process - all in a matter of just 12 years. The ultimate success and the ultimate horror, both at once.
Hvilket man jo nok må sige ikke lyder særligt Holocaustbenægtende, når sandheden skal frem. Rent politisk har jeg ikke ret meget tilfælles med den moralsk konservative og frimarkedstænkende Safia Aoude, men i denne sag er det ærligt talt hende, der har ret - og Brix, der er endog særdeles langt ude.

Som altid, fristes man til at tilføje.

Læs også Safia Aoudes pressemeddelelse om sagen.

Kommentarer: