– fordi tiden kræver et MODSPIL

31. Oct 2006

Søren Krarup fra forstanden

 
Dansk Folkepartis grå eminence Søren Krarup vender tilbage til ånden fra 1848 og 1864 med krav om Danmark til Ejderen, som vi læser i Jyllands-Posten:
Sydslesvig bør være en del af Danmark. Det mener Dansk Folkepartis Søren Krarup, der drømmer om, at Danmarks sydlige grænse en dag bliver flyttet til Ejderen.

- Sydslesvig er gammelt dansk land. Når der er 50.000 danskere syd for grænsen, så er det da et håb, at de bliver genforenet med deres eget folk. Det er indlysende, siger Søren Krarup til Ritzau.

I 86 år har den dansk-tyske grænse ligget, hvor stregerne blev slået efter afstemningerne i 1920. I dag tilhører Sydslesvig Tyskland, men sådan bør det ikke nødvendigvis være, mener Søren Krarup. Han har det, han kalder "et genforeningshåb" ...
Hvad Krarup lader til at overse er, at grunden til at Sydslesvig ved folkeafstemningen i 1920 gik til Tyskland var, at langt størstedelen af områdets befolkning var tysksindet, ligesom et flertal i hertugdømmerne Slesvig-Holsten formentlig allerede var det helt tilbage i 1864.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark formentlig godt have fået englændernes velsignelse til at flytte Danmark til Ejderen, men afstod af den simple grund, at der ikke syntes at være nogen god grund til at indlemme et område, hvis befolkning hovedsaglig var tysksindet og ønskede at høre til Tyskland.

Og i dag, hvor det danske mindretal udgør under 10% af den sydslesvigske befolkning - forventer Krarup, at Tyskland går med til at flytte grænsen for et så lille mindretals skyld?

Det er muligt, Krarup tilhører en generation, der er opvokset med stærke følelser for det sydslesvigske spørgsmål - men her synes hans nationale indstilling dog at kamme over i nationalt vanvid. Hvad bliver det næste; Skåne, Halland og Blekinge - eller Norge, nu vi er ved det?

Update, 1. november kl. 12.05:
Mogens Michaelsen skriver:
Ikke fordi jeg er ukritisk tilhænger af EU, men en af de gode sider ved EU-samarbejdet er efter min mening, at evt. problemer med nationale mindretal i grænseområderne kan løses uden at gøre det til et spørgsmål om grænsedragningen. Søren Krarups ide er den rene anakronisme, han leverer - ufrivilligt - et godt argument for EU.
Andre steder, hvor de har nationale konflikter, har de i hvert fald haft en forventning om, at de ville opløses i EU - f.eks. i Spanien, hvor de har spørgsmålet om uafhængighedsbevægelser i Katalonien og Baskerlandet (og snart sagt enhver anden provins eller region med respekt for sig selv). Det er dog ikke helt gået sådan, bl.a. fordi den europæiske enhed ikke længere forekommer helt så uundgåelig som først antaget.

Det ændrer dog ikke noget ved, at Krarups kommentarer er en ren anakronisme - helt irrelevante i vore dage.

Kommentarer: