– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Jul 2005

Sammenhæng

 
Rune Engelbreth Larsen skriver i Minoritetspartiets ugebrev i denne uge om baggrunden for angrebet på London i sidste uge:
Terrorangrebet er lige så stupidt, som det er uforsvarligt, men som trusselsfaktor mod Vesten har det karakter af et diminutivt nålestiksangreb. Ligesom terrorangrebene i New York og Madrid er det en reaktion imod vestlige nationers militære engagement i islamiske lande – det er, hvad det er.

Storbritannien har tusinder af civile irakeres dødsfald på samvittigheden og er medansvarligt for systematisk tortur i irakiske fængsler og for at deportere juridisk uskyldige til Guantanamo uden for al lov og ret. Ligesom Danmark er Storbritannien allieret med en supermagt, der udgør en betydelig, international trussel mod menneskerettighederne og bestræbelserne på en international retsorden, og hvis politiske og militære magt er mange tusind gange større end alverdens islamistiske terrorister til sammen.

Derfor er det naturligvis også karakteristisk, at fremtidige trusler vender sig mod Danmark og Italien – ikke mod f.eks. Sverige eller Spanien, ikke mod »Vesten«.

Spanien har for nylig vedtaget en lov, der tillader homoseksuelle at gifte sig, hvilket næppe er islamisternes livret, men derimod udtryk for et »frisind«, som ofte identificeres med vestlige værdier, og kun få vestlige lande tager menneskerettighederne og demokratiet lige så alvorligt som Sverige – så hvorfor er det ikke i Madrid og Stockholm, terrorbomberne rammer denne gang? Svaret er så indlysende, at TV2 må gøre sig de største anstrengelser for at bagatellisere det: Sverige har ikke tropper i Irak, og Spanien har trukket sine tropper ud.
Et angreb på "vestlige værdier" ville altså mest naturligt rettes mod Spanien, Sverige eller måske et neutralt, ikke-offensivt land som Schweiz - for deres "umoral og menneskerettigheder".

Angrebet på Storbritannien må altså ses på baggrund af landets militære adfærd - og det er også derfor, Danmark må antages at være truet i dag.

Når den britiske udenrigsminister Jack Straw således er 'astonished' at link between London attack and Britain's part in Iraq and Afghanistan wars lyder han nærmest som et ekko af Knud Kristensen: Hvis det æ fakta, så benægter a fakta!

Desværre lader det ikke til, at denne sammenhæng må gennemskues - i stedet lancerer Tony Blair en kampagne mod "evil ideas", som allerede er ved at udmønte sig i en ny terrorlovgivning, som også vil forbyde indirect incitement - hvilket vel vil sige, at stort set alle meninger om krig og storpolitik, som regeringen ikke bryder sig om, kan anses for "terroristiske".

Problemet er, at den slags, ligesom øget overvågning og ID-kort, ikke giver mere sikkerhed. Bombemændene fra 7/7 havde gyldige ID-kort, ingen ville have kunnet gætte at netop dé skulle udgøre nogen særlig trussel ud fra deres profil, og en begrænsning af ytringsfriheden, som den, der her lægges op til, ville vist ikke have gjort hverken fra eller til.

Man skal da også lægge mærke til, at bomberne blot er et påskud for at gå endnu et skridt mod diktaturet: I 70erne og 80erne, under IRAs terror, foreslog man ikke så drakoniske forholdsregler, heller ikke selvom IRA dengang var en mindst lige så stor trussel som Al-Qaeda er i dag.

Hvordan kan man så gardere sig mod terrorisme? Svaret er, at det kan man ikke. Eller rettere sagt, ikke helt. Sund fornuft og kvalificeret politiarbejde kan gøre en del, og vi må håbe, at politikerne giver plads for netop dette: Sund fornuft og omhyggeligt, kvalificeret politiarbejde.

Men helt kan vi aldrig gardere os - selv den mest drakoniske terrorlovgivning kan aldrig gøre os helt sikre. Hvis dette synes for usikkert, kan vi trøste os med, at den reelle fare for den enkelte indbygger er og forhåbentlig forbliver aldeles minimal - i al fald i hele den vestlige verden.

Som tidligere anført, er der andre steder, hvor de ikke er helt så heldige.

Kommentarer: