– fordi tiden kræver et MODSPIL

09. Sep 2005

Skammelig spareiver

 
Forældre til to 2. klasser på Kragelundskolen ved Århus har i sidste weekend taget penslen i egen hånd og malet deres børns klasseværelser - og det på trods af et eksplicit pålæg fra skoleinspektøren om ikke at gøre det, skriver Aarhus Stiftstidende i dag.

Forhistorien er, at forældrene var frustrerede, irriterede og vrede over de fysiske rammer, deres børn skulle fungere i til hverdag. Efter skoleinspektørens afslag lånte de derfor en nøgle under et passende påskud, slog sig sammen, troppede op på skolen og malede de famøse klasseværelser.

Skoleinspektør Lene Mols er rasende og påpeger:
Det er af helt principielle årsager, de ikke har fået lov til at male klasseværelserne. Det er ikke meningen, at det er forældre, der skal vedligeholde skolens lokaler. Det er kommunens ansvar.
Og hun har så evigt ret. Men hvad, om kommunen svigter det ansvar?

Rundt omkring på danske skoler kan man falde i svime af lutter nostalgi over skolerummenes gamle borde og stole: De ikke blot ligner de borde og stole, du selv sad ved engang: Ofte er det de samme borde og stole, som du selv sad ved.

Trækker man i kortet over tavlen, kan eleverne lære om spændende lande som Sovjetunionen, Jugoslavien, Østtyskland og Tjekkoslovakiet. Hvem kan bebrejde en gruppe forældre, som beslutter, at nu kan det altså være nok, og nu skal de s'gu nok selv sørge for, at deres børn i det mindste kan tilbringe dagene i et blot nogenlunde antageligt klasselokale?

Og hvem kan på den anden side bebrejde den skoleleder, som holder fast på, at dette her er altså kommunens ansvar, og hvis kommunen ikke vil betale for at vedligeholde skolen, så må skolen forfalde, til malingen skaller af væggene og skolen ophører med at være skole og transmogriffer sig til en skamstøtte over politikernes kortsynethed og opportunisme?

For, ærlig talt: Vi lever i et af verdens absolut rigeste lande. Økonomien går ikke blot godt, den går rigtig godt, og det bedre stillede flertal af befolkningen er takket være lav rente, høj gældsætning og talrige skattelettelser i gang med den formentlig største forbrugsfest nogensinde.

Hvordan kan man samtidig forsvare at presse på med besparelser, der tilsyneladende kører skolevæsnet ned til langt under sokkeholderne?

Er det derfor, vi får skattelettelser: For at skære den mest elementære service - vore børns uddannelse og daglige vilkår - ned til det helt uantagelige? Jeg tror ikke helt, at det var det, som selv Foghs vælgere troede, de gik ind til ...

Kommentarer: