– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Aug 2006

Socialministeren: Fattige, det billige skidt - dem gider vi ikke høre om

 
Det af regeringen nedsatte Rådet for Socialt Udsatte udgav forleden en ny rapport om vilkårene for de fattigste og dårligst stillede i Danmark - de konkluderede især, at:
  • Samfundets svageste lider massivt under regeringens nedskæringer af forsørgelsesordninger blandt andet kontanthjælpen.
  • På trods af regeringens løfter om at opprioritere de socialt udsatte, er den offentlige hjælp skåret ned med to milliarder kroner årligt siden 2002.
  • En voksende økonomisk ulighed truer den sociale sammenhængskraft i samfundet. En væsentlig del af de mest udsatte grupper er blevet koblet fra den positive udvikling i landets velstand.
Men hvad gør man med ubehagelige konsekvenser af den politik, man selv har ført (hvor især "starthjælpen" og kontanthjælpsloftet er blandt de helt store syndere), hvis man er socialminister?

Vel, man agerer som strudsen, stikker hovedet i busken og siger, at hvis det er sandt, så vil man i hvert fald ikke vide det:
Efter selv at være blevet beskyldt for at nedprioriterer indsatsen overfor de socialt udsatte svarer socialminister Eva Kjer Hansen nu igen.

I et usædvanligt hårdt angreb på Rådet for Socialt Udsatte, som regeringen selv har nedsat, beskylder hun rådet for at overdrive og regne forkert.
(...)
"De tal, de har brugt holder ikke. Og det er ærgerligt, for ved at overdrive og ikke bruge reelle tal forvirrer man diskussionen", siger hun.
Men hvad er problemet da, iflg. hendes udtalelser til Politiken i dag?

Jo, regeringen havde tænkt sig at skære to milliarder ned på den offentlige hjælp, men da der er komment meget færre flygtninge til landet, end man havde regnet med, har man kun sparet én milliard, da der ikke var kommet så mange nye flygtninge, hvis starthjælp man kunne skære i.

Alle de resterende fattige, herunder ikke-flygtninge og f.eks. førtidspensionister, er i fuldt omfang blevet ramt af regeringens tiltænkte besparelse.

Tjah - hvad gør Danmarks Riges socialminister, når hendes og regeringens temmelig drakoniske indgreb mod Danmarks forholdsvis lille gruppe af meget fattige kommer for en dag?

Hun snor sig og lyver sig udenom: man er vel ikke Danmarks riges socialminister for ingenting.

Fattige, det billige skidt - dem gider vi ikke høre om. Kan de ikke bare spise kager i stedet?

Link til Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter.
Link til Rådet for Socialt Udsatte.
Link til socialministerens kryben udenom i dagens Politiken.

Kommentarer: