– fordi tiden kræver et MODSPIL

07. Jun 2007

Støt Uriasposten!

 
Æh, jeg er ikke sikker på, jeg havde forventet nogensinde at høre mig selv sige det her, men Kim Møllers blog Uriasposten er blevet ramt af et absurd søgsmål for krænkelse af ophavsretten, som fortjener vor opbakning.

Rune Engelbreth Larsen beskriver det udmærket på sin Politiken-blog. Det korte af det lange er, at Møller har bragt en indscannet version af en artikel af journalisten Knud Brix - en version, der er indscannet som illustration til et af Møllers indlæg, og som er scannet i en så lav opløsning, at man kun med stor vanskelighed kan læse artiklens tekst.

Møller har altså valgt en rimelig brug af artiklen som illustration - som Brix vælger at forfølge med jura, bål og brand (krav om godtgørelse på over 5.000 kroner og sågar mulighed for krav om erstatning). Det er tænkeligt, at Brix krav alene skyldes, at han ikke sympatiserer politisk med Uriaspostens redaktør, hvad der umiddelbart skal være ham tilgivet.

Engelbreth opsummerer:

Kim Møller har som nævnt bragt et indscannet billede af den pågældende artikel, og det har fået Knud Brix til at rejse erstatningskravet via Dansk Journalistforbund. Nærværende sag handler altså ikke om Frank Aaen, men alene om Brix’s ophavsret og fremgangsmåde over for Kim Møller.

Og Knud Brix’s fremgangsmåde er i bedste fald urimelig af flere grunde:

1. Uriasposten har indscannet artiklen og bragt den i et format, der er så lille (350 x 469 pixels), at brødteksten kun med stort besvær overhovedet kan læses - den fungerer med andre ord snarere som illustration til Kim Møllers egen tekst.

2. Kim Møller anvender ikke artiklen i kommercielt øjemed og tjener ikke én øre på at bringe den nedfotograferede artikel som illustration.

3. Der er intet i konteksten, der så meget som antyder, at Kim Møller har haft til hensigt at krænke ophavsretsloven, men alene at illustrere sin egen kommentar til diskussionen om Frank Aaen, herunder Nyhedasvisens fremstilling.

Det, der imidlertid for alvor gør Knud Brix’ forehavende problematisk, er:

4. Knud Brix har tilsyneladende slet ikke ulejliget sig med først at bede Kim Møller om at fjerne artiklen, men i stedet omgående sendt ham en regning.

Hvis Brix virkelig føler sig gået for nær og af private grunde er utilfreds med at se sin artikel bragt som lille illustration, ville almindelig redelighed i stedet tilsige ham at sende Møller en email med beskeden:

Kære Kim Møller. Du har på Uriasposten gengivet en artikel, jeg har skrevet, og det vil jeg gerne være fri for. Du må gerne citere, men ikke bringe det hele. Den er godt nok gengivet i meget lille format på din blog, hvorved brødteksten er næsten ulæselig, så jeg kan godt se, at du bare har villet benytte den som en slags illustration - men vil du ikke godt fjerne den alligevel? Venlig hilsen, Knud Brix

Vanskeligere var det vist ikke.

Hvis nu Kim Møller insisterede på at sidde en venlig henstilling overhørig, ville Knud Brix naturligvis kunne være tvunget til at overveje, om han skulle gå juridisk til værks...

Jeg kan kun tilslutte mig Engelbreths opfordring, og ligeledes opfordre folk til at støtte Møller både moralsk og økonomisk, så han får mulighed for at føre sagen - du kan selv klikke ind på Uriaspostens indlæg om sagen og finde et kontonummer, der er modtageligt for støtte.

Lad os kæmpe den politiske kamp med oprejst pande - og ikke ved hjælp af ynkelige og forskruede ophavsrets-kneb.

Update:
Mavepuster-Allan skriver også om sagen, ser jeg:
Debatten bliver totalt kortsluttet når man griber til de metoder. I praksis findes der vel stort set ikke en eneste seriøs blog herinde, som ikke har gengivet større passager af forskellige artikler. Dette er altid sket i ikke-kommerciel interesse, og derfor er trussler om store økonomiske erstatninger virkelig et overdrent indgreb overfor den gode debat. Tænk selv over at du(ja dig, læseren, den aktive blogger) formentlig helt sikkert på et tidspunkt har citeret en artikel, og i princippet kunne blive mødt af et sådant trusselsbrev uden den mindste advarsel ...
Og det er just det, som er sagens kerne: Debatten kortsluttes af sådanne forsøg på at misbruge ophavsretten til at lukke munden på en politisk modstander - og derfor er det, at Kim Møller fortjener vor fulde støtte i denne sag.

Kommentarer: