– fordi tiden kræver et MODSPIL

12. Jul 2009

Stands udvisningen!

 
Læserbrev i Information, 10.7.2009:STANDS UDVISNINGEN AF CAMILLA BROE

Engang - og det er ikke så længe siden - kunne danske statsborgere ikke udvises fra Danmark. Med terrorlovene af 2003 kan de udleveres til hvem som helst af vore allierede, der måtte forlange det - også selv om sagen ikke handler om terror.

Camilla Broe står nu til udvisning til en mangeårig fængsling i USA's berygtede retssystem i en sag, der går tilbage til længe før 'terrorlovene', der synes at være indført som rent påskud for at sætte retsbeskyttelsen af danske statsborgere ud af kraft.

Det er en skændsel. Stands udvisningen af Camilla Broe, og ophæv 'terrorlovene'!Og ja, lad mig gerne gentage: Ophæv terrorlovene. De gør ingen gavn, hvad "terrorbekæmpelsen" angår, men er godt på vej til at forvandle Danmark til et overvågningssamfund. Lad os slå bremserne i, før det er for sent.

Kommentarer: