– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Oct 2005

Stavnsbånd i JP - barbariske nedskæringer for fattige familier

 
Stem på             
Minoritetspartiet
Mit indlæg fra forleden om Århus-politikeres krav om stavnsbåndets genindførelse og nye spærrebomme for de "forkerte" mennesker muligheder for at flytte til Århus bringes i dag som læserbrev i JP-Århus - jeg så en forkortet udgave i den gratis-udgave, der omdeles på gader og stræder, men hele indlægget kan læses her.

Om et andet af regeringens helt umulige og uanstændige sociale stramninger læser vi i dag i Politiken, at par på kontanthjælp kan miste boligen:
1.200 ægtepar vil ifølge regeringen miste den ene kontanthjælp som følge af den nye integrationsaftale, og netop på grund af den halverede husstandsindkomst risikerer de oveni at miste deres boligstøtte.

Kommunerne må nemlig ikke udbetale boligstøtte, hvis huslejen overstiger 50 procent af husstandens indkomst.

Det kan den let komme til, når den samlede indtjening begrænser sig til én kontanthjælp - cirka 11.000 kroner om måneden.

»Hvis det blot drejer sig om nogle få måneders fald i familiens indkomst, så vil boligstøtten typisk ikke blive stoppet. Vurderer vi imidlertid, at faldet i indkomst er mere permanent, så skal der gives afslag. Det vil sige, at boligstøtten bortfalder helt«, forklarer fuldmægtig Merete Lindqvist fra Københavns Kommune.
Denne regel blev formentlig indført i sin tid for at undgå, at familier på kontanthjælp fik offentlig støtte til en meget dyr bolig, f.eks. i 10-15.000 pr. måneds-klassen.

Men, men, men ... hvordan i alverden kan man overhovedet finde på at anvende samme regel på en familie med en samlet indkomst på kr. 11.000,- før skat? Hvor skal man i vore dage finde en bolig til under 5.500 pr. måned, og hvordan skal man overhovedet betale en sådan med 11.000 før skat, hvis man også skal have noget at spise? Profesor i socialret Kirsten Ketcher giver forslaget følgende kommentarer med på vejen:
Det virker mekanisk på mig, når man i et lovforslag ikke gør sig forestillinger om, hvad der skal ske med de mennesker, man tager pengene fra. Forestiller man sig, at de skyder sig en kugle for panden? For så er problemet jo løst. Men det er vel næppe dét, man forestiller sig.
Næh, man forestiller sig vel, at nu har man lavet en markering og sendt et klart "signal" om, at det skal "kunne betale sig at arbejde" - og så kan man i øvrigt tage ministerbilen hjem til sin opvarmede villa og bryde sig fejl om de familier, der nu kommer til at sulte og/eller gå fra hus og hjem.

Kommentarer: