– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. Jan 2007

Steffen Jensen om muligt israelsk angreb på Iran

 
TV2s Steffen Jensen er altid god for en tankevækkende analyse af situationen i Mellemøsten, og på sin blog skriver han rammende om muligheden af et israelsk atomangreb på Iran, som der har været forskellige rygter om.

Steffen Jensen observerer bl.a., at hvis et sådant angreb skal virke efter hensigten og have en vedvarende effekt, vil det være "uhyre kompliceret at gennemføre, og der vil være et utal af fejlmuligheder og usikkerheder, som allesammen vil kunne få hele 'korthuset' til at kollapse". Jensen undser sig ikke for at observere, at det israelske militær måske ikke er vanvittigt godt klædt på til en sådan aktion:
Et sådant schweizisk urværk af militær præcision taler vi altså nu om, ganske få dage efter en israelsk specialenhed gennemførte noget der ligner en total militær fiasko i Ramallah på Vestbredden.

Ramallah ligger kun 10 kilometer nord for Jerusalem. Israel har den totale militære dominans i området. Palæstinenserne besidder ikke nogen militær styrke af nogen betydning (udover en utrolig masse bevæbnede, indbyrdes stridende grupper), og målet var tilsyneladende ”bare” pågribelsen af EEN enkelt eftersøgt palæstinenser.

Hele operationen endte i en fiasko.

Målet – den eftersøgte palæstinenser – slap væk. Den israelske enhed blev fanget i en dødelig krydsild med lokale palæstinensere. Fire civile, uskyldige palæstinensere blev dræbt og mere end en snes såret. Operationen var ikke koordineret med forsvarsministeren og endnu mindre med premierministeren, og endte med at sætte Ehus Olmert i en flov og pinlig situation, fordi operationen løb af stablen få timer inden hans topmøde med den egyptiske præsident Hosni Mubarak.

Det er måske interessant nok at holde sig disse to billeder op foran det indre øje:

Jagten på en eftersøgt palæstinenser i Ramallah og så et muligt israelsk angreb på Iran’s atomvåbenprogram.

Hvis en så relativ simpel og ligefrem militær operation som den i Ramallah kan gå så godt og grundig ”i fisk” militært og politisk, hvad er så ikke faremomenterne ved et angreb på et Iran, der ligger 1.500 – 2.000 kilometer borte – i en lige luftlinie der går over en række fjendtlige arabiske lande (en anden planlagt ruter går dog over Tyrkiet, men er dermed også betydelig længere), et Iran som har et velfungerende militær og luftvåben, et godt beskyttet og skjult atom-program og i hundredtusindvis af civile (potentielle ofre) omkring lokaliteterne?
Og hvis angrebene ender med at dræbe nogle hundrede civile iranere uden at skade atomprogrammet nævneværdigt?

Så vil man ikke have opnået andet end at samle den iranske befolkning bag den i dag ganske upopulære Ahmadinejad.

Mon ikke den israelske regerings ord står til troende, når de forsikrer, at de ikke omgås med sådanne planer?

Dette udelukker dog ikke, som Jensen også er inde på i sit indlæg og jeg selv har antydet andetsteds, at israelerne selv kan stå bag rygtet som led i en psykologisk krigsførelse mod Iran.

Men som antydet i begyndelsen: I betragtning af, hvor svært det åbenbart er at pågribe én mand i Ramallah uden at slå fire civile ihjel oven i købet - er det svært at se, hvordan et atomangreb på omhyggeligt gemte militære installationer på tusinder af kilometers afstand kan betegnes som andet end alt, alt for risikabelt.

Link til indlægget på Steffen Jensens weblog hos TV2.

Kommentarer: