– fordi tiden kræver et MODSPIL

10. Jun 2006

Tåbelig retorik

 
"Irak-terror støttes fra Danmark", hedder det på forsiden af Berlingske Tidende i dag, hvor vi bl.a. læser (min fremhævelse):
Omfanget af dansk støtte til terrorvirksomhed i Irak er større end hidtil antaget. Dansk politi og efterretningsvæsen har således siden oktober 2004 gennemført adskillige efterforskninger rettet mod personer, der fra Danmark har støttet terror mod koalitionstropperne i Irak. Hidtil har kun få sager om dansk terrorstøtte i Irak været kendt.

Den danske støtte består primært af penge, falske identitetspapirer eller forsøg på at rekruttere jihadister til at deltage i terroren. Det fremgår af en netop offentliggjort rapport fra EUs politisamarbejde Europol, der beskriver terrorsituationen i EU fra oktober 2004 til oktober 2005.
Lad os lige tage den én gang for alle, for at se om vi kan drive den ind med syvtommersøm:

Angreb på "koalitionsstyrker" i Irak - dvs. primært de amerikanske eller britiske besættelsestropper - er ikke terror, det er angreb på en fjendtligsindet, ubuden besættelsesmagt - er med andre ord angreb på legitime militære mål.

Angreb på civile irakere, bomber mod markedspladser, moskéer osv, som man også ser i Irak, det er terror - men begås typisk ikke af de samme grupper, som angriber besættelsesmagten.

En mere korrekt overskrift ville altså være "Den irakiske modstandsbevægelse støttes fra Danmark" eller, om man ønsker at være lidt mere "fordømmende": "Irakisk oprør støttes fra Danmark".

Om overskriften er sand - om der her i lille Danmark også skulle findes individer, som støtter terror i form af grupper, der retter deres angreb mod den irakiske civilbefolkning, skal jeg ikke kunne sige - jeg ved det ganske enkelt ikke. Men det er i alle tilfælde ikke dét, Berlingskes artikel handler om.

Personligt finder jeg det betænkeligt, at man udstrækker lovens definition af "terrorisme" til at omfatte enhver frihedskamp rundt om i verden, som den siddende danske regering ikke sympatiserer med. Hvad vil de - fratage os retten til at tænke og dømme selv?

Update, 11. junu kl. 16.45:
Morten Nielsen skriver:
Da jeg læste dit indlæg, kom jeg i tanke om noget jeg selv havde skrevet om noget tilsvarende, i et indlæg fra november 2004, hvor jeg kommenterer et nærmest analogt udsagn fra Udenrigsministeriet:

"Sikkerhedssituationen i Irak er særdeles kritisk. Terrorangreb rettes ikke blot mod den multinationale styrke og irakiske sikkerhedsstyrker, men i vidt omfang også mod civile mål."

Der har i høj grad under hele den nuværende amerikanske aggression i mellemøst-området været tale om at Bush's udtalelse efter 11. september, er blevet skærpet til "Either you're with us or you're a terrorist".
Og ja, det kan man desværre kun give Morten helt ret i. Desværre forhindrer et sådant tunnelsyn os i mange ting, herunder at forstå, hvad det mon egentlig er, der foregår i Irak i disse år.

Kommentarer: