– fordi tiden kræver et MODSPIL

17. Aug 2011

Tætte bånd på højrefløjen

 
Læserbrev i Aarhus Stiftstidende, 17.8.2011:

Aktivist­gruppen Redox’ afsløring af det højreorienterede netværk ORG understreger, at der er tættere bånd mellem de forskellige grupperinger på Danmarks ekstreme højrefløj, end hvad offentligheden umiddelbart kender til.

En gruppe af yngre mænd, som med meget få undtagelser er ukendte i den brede befolkning, har siden midten af 1990’erne overtaget Den Danske Forening, domineret White Pride og grundlagt racistiske bevægelser som Dansk Front og Vederfølner. De har været aktive i Dansk Folkeparti og stillet op til Aarhus Byråd under navnet »Århus mod Moskeen«.

Når den danske - og måske især den århusianske - højrefløj reelt har fungeret som én sammenhængende bevægelse, hænger det sammen med det overraskende sammenfald af de personer, som har repræsenteret dens forskellige forgreninger. Dansk Folkeparti og Den Danske Forening tager voldsom afstand fra nazisme. Ikke desto mindre har Den Danske Forening i årevis nærmest været identisk med ORG, som har sine rødder i det åbenlyst racistiske White Pride og har grundlagt ­nazi-sympatiserende foreninger som Dansk Front og Vederfølner.

DF tager afstand fra Trykkefrihedsselskabets Lars Hedegaard, når han spreder edder og gift mod landets muslimer.

Trykkefrihedsselskabet distancerer sig omvendt gerne fra mere åbenlyst rabiate grupperinger som Den Danske Forening, der igen tager afstand fra åbenlyst voldelige grupperinger som Danmarks Nationale Front og White Pride.

I virkeligheden siger de alle sammen det samme: Danske værdier er »truet«, vores land er ved at blive »overtaget« af muslimer, og der »må udvisninger til«, som Pia Kjærsgaard har formuleret det. ORG udgår fra den samme højreekstreme suppe, som også Dansk Folkeparti repræsenterer.

Denne højreekstreme ­bevægelse har i snart ti år næsten regeret Danmark.

Mon ikke tiden er inde for alle frihedselskende danskere til én gang for alle at gøre en ende på den ekstreme højrefløjs ind­flydelse på dansk politik?

Kommentarer: