– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Apr 2006

Tavshedspligt? Ikke længere

 
Ritzau-telegram, gengivet på Jyllands-Postens hjemmeside:
Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil få fri adgang til at gå på fisketur i sygehusenes journaler, hvis regeringens antiterrorpakke gennemføres.

Uundgåeligt vil det komme til at krænke en masse menneskers krav om diskretion, og helt basalt vil det fortrolige forhold mellem patient og læge ryge fløjten. Desuden krænker forslaget helt grundlæggende patientrettigheder.

Sådan lyder advarslen fra Lægeforeningen, der er bekymret over konsekvenserne af regeringens forslag til en strammere antiterrorlov.
Og det er værre end som så: PET kan, som sagt, rekvirere alle de fortrolige og personlige oplysninger fra offentlige myndigheder, det skal være - personalemappe, sagsakter fra socialforvaltningen, patientjournaler, you name it, PET got it.

Disse oplysninger kan PET så give videre til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvis de skulle have lyst - og FE kan så på deres side give oplysningerne videre til de udenlandske tjenester, de nu måtte samarbejde med. Forhørsofficererne på Guantánamo kan med andre ord få carte blanche til enhver oplysning om tilfangetagne danskeres familie- og helbredsforhold, som danske myndigheder overhovedet måtte være i besiddelse af.

Som Citizen Dane udtrykte det for nogle uger siden:
FE kan dele oplysninger med PET, der opsluger NEC, der efterforsker almindelig ikke-terror relateret kriminalitet. PET-medarbejdere kan rekvirere alle de oplysninger, de vil, i en hvilken som helst sag, fra alle offentlige myndigheder. De oplysninger kan så tilflyde FE, der kan sende dem videre til samarbejdspartnere i udlandet, lige så vel som de oplysninger kan flyde videre ud til NEC, og derfra videre ud til det almindelige politi, der samarbejder med NEC.
(...)
Er det virkelig kun et par enkelte Venstrefolk og så venstrefløjen i dansk politik, der ikke er blevet så skræmte af et par skide terrorangreb, at de vil stå imod den her massive sælgen ud af de borgerlige frihedsrettigheder, vi sætter så højt?
Og alt dette for at bekæmpe en terrortrussel, som ikke engang eksisterer?

Vel, vi kan snart få nok af at høre politikerne tale om at forsvare demokratiet og ytringsfriheden, altimens de afskaffer begge dele - mon ikke snart pladen skifter for alvor, så vi i stedet skal til at høre dem forklare, hvorfor alt det her med demokrati og ytringsfrihed og retssikkerhed alligevel ikke var noget at samle på?

Kommentarer: