– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Mar 2006

Terrorpakken kriminaliserer fredelig protest og civil ulydighed

 
Det er ikke kun Birthe Rønn Hornbech, der har problemer med regeringens nye "terrorpakke": 22 græsrodsbevægelser har i et høringssvar gjort opmærksom på, at den nye terrorlovgivning kan bruges til at kriminalisere fredelige protestformer, bl.a. civil ulydighed - som vi læser hos Modkraft:
Høringssvaret retter sig ikke kun mod de forandringer, regeringen vil have indarbejdet i lovgivningen, men også mod den nuværende lovgivning. Organisationerne påpeger, at terrorlovgivningen ikke kun retter sig mod brugen af terror, men at den også undergraver "frihedsrettigheder og det åbne demokrati".

I titlerne til begge terrorpakker er der indføjet et upræcist "mv.", hedder det i høringssvaret. Det åbner op for at "stramninger kan ramme langt bredere end den terrorisme, det er lovgivningens hensigt at bekæmpe", skriver organisationerne.

Og det er allerede sket, pointerer de: "Den skærpede §306 er (...) blevet anvendt mod Greenpeace for aktiviteter, som intet har at gøre med terrorisme".
(...)
Græsrødderne kalder det derfor "en uhyggelig ironi, hvis de lovændringer, der gennemføres for at bekæmpe terrorisme (...) anvendes til at stække civilsamfundet og dermed afskrive os fra fremtidige fremskridt, der kunne opnås ved ikke-voldelig civil ulydighed/aktivisme".
I en tidligere artikel på Modkraft har juristen Jørn Vestergaard karakteriseret den nye terrorpakke som "uklar og unødvendig":
For eksempel handler straffelovens paragraf 114b - "terrorparagraffen" - om den, der »i øvrigt ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til at fremme den kriminelle virksomhed eller det fælles formål for en gruppe eller sammenslutning, som foretager en eller flere handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a".

Og det er ifølge Vestergaard en meget bredere bestemmelse end det, der var krævet efter konventionen. I den danske udgave handler det nemlig ikke kun om økonomisk støtte til terrorgrupper, men om enhver bestemt og ubestemt form for tilskyndelse, råd eller dåd.

Hvor man før kunne straffes for at medvirke il en forbrydelse, kan man nu blive straffet for medvirken til medvirken, og det er en nyskabelse indenfor dansk strafferet, skriver Jørn Vestergaard.
Ja, det lyder i hvert fald nyt - mon man så også kan dømmes for medvirken til medvirken til medvirken, og hvor slutter det?

"Uklar og unødvendigt", kriminaliserer fredeligt politisk arbejde, ifølge Birthe Rønn Hornbech "et angreb på frihedsrettighederne ud over alle grænser" - vel, det sørgelige er vel, at næppe nogen havde forventet andet, med den regering.

Måske tiden er ved at være inde til at gå i protestmode - før det er for sent?

Kommentarer: