– fordi tiden kræver et MODSPIL

17. Mar 2008

Tibet

 

The Guardian bringer ovenstående udmærkede lille video og en række spændende billeder fra demonstrationer verden over, sammentidig med, at Politiken kan fortælle om nye uroligheder i det fjerne, besatte land.

Kinesernes "vinkel" på sagen er, at der er tale om intolerance og voldelige optøjer, som bl.a. demonstreret i denne YouTube-video, som bl.a. citerer en Guardian-artikel, hvor et øjenvidne forklarer:
The residents are very angry. They are throwing stones at anyone who is Han [Chinese] or from other minorities like the Hui, who are Muslims. It seems like it's ethnic - like they want to kill anyone not Tibetan.

"I would say it's a riot here but I think in the centre it's worse. There's a lot of smoke - we can see it where there have been burnings. I heard people saying the authorities were firing, using guns. We don't know.

Here we have seen people trying to stone anyone they can - Han and other minorities, not foreigners. The Tibetans had stones and knives. I saw Chinese people running away - there was nothing they could do.
Men nu har desperate oprør mod overmagten aldrig for alvor set godt ud i alle detaljer (det gjorde den danske folkestrejke i 1944 såmænd heller ikke), og det er let at stå på sidelinjen eller på den anden side og kritisere.

Folk i Tibet reagerer utvivlsomt på, hvad de opfatter som et forsøg på at udslette deres egenart via kolonisering og kinesificering. Kineserne må derimod se sagen som et spørgsmål om at pacificere en urolig provins, som historisk tilhører dem, jfr. f.eks. denne YouTube-video, hvor en kinesisk bruger forklarer, hvorfor Tibet was, is and always will be a part of China.

Interessant er det i alle tilfælde, at urolighederne kommer netop nu, hvor Kina på grund af olympiaden ikke kan slå hårdt ned uden at lide et endog meget stort prestigetab; med andre ord, netop på et tidspunkt, hvor de oprørske tibetanere faktisk har en god chance for at opnå noget med det - til forskel fra oprøret i Burma, som var mere eller mindre dødsdømt fra starten.

Som tilhænger af kulturel forskellighed kan jeg jo kun håbe, at oprøret vil medføre en opblødning og forhåbentlig også et selvstyre, som vil gøre det muligt for tibetanerne at bevare deres egen kultur i fuldt omfang. Om det lykkes, skal blive spændende at se i de kommende dage.

Læs også:

Kommentarer: