– fordi tiden kræver et MODSPIL

06. Oct 2005

Tillykke til Dansk Folkeparti: 10 år med fremmedhad og paranoia

 
Frisk pust over landet + Hitler Jugend
Dansk Folkeparti har 10 års fødselsdag i dag, og i den anledning "lykønskes" de i en usædvanligt bramfri leder i Politiken, betitlet Folkeparanoia:
Flere topfigurer i Dansk Folkeparti dyrker i dag nogle islamofobiske vrangforestillinger, hvis effekt er, at tusindvis af medborgere i det dansk samfund trues, forhånes og nedværdiges alene på grund af deres tro og oprindelse.

Her på partiets 10-års fødselsdag må det konstateres, at Dansk Folkeparti er trådt ud af rollen som demokratisk protestparti og i stedet er trådt i karakter som en dystopisk propagandamaskine.

Så sent som for få måneder siden skrev partiformand Pia Kjærsgaard f.eks., at »store bydele i København og andre danske storbyer« i dag er »befolket af mennesker på et lavere civilisationstrin [...], titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005«.

Nu kunne man fristes til at tro, at Pia Kjærsgaard mente, at der bor tusindvis af muslimske indvandrere på postadressen 1005 København K, men da det er en postboks, gives der ikke andre forklaringer, end at Pia Kjærsgaard grotesk nok mener, at herboende indvandrere er tilbagestående undermennesker.
(...)
Skønt Louise Freverts konspirationsteorier om, at bl.a. tyrkiske grønthandlere er ved at bemægtige sig den danske samfundsøkonomi indefra - og Mogens Camres endnu mere rablende tvangsforestillinger om, at det er muslimernes skyld, at unge i Danmark i dag får for få børn - er fristende at henvise til terapeutisk behandling, bør man ikke tage let på Dansk Folkepartis retorik.

Partiets hadefulde tale har skabt et fjendsk debatklima i Danmark, der trodser enhver borgerlig anstændighed, endsige enhver form for mellemfolkeligt frisind. Tiden, hvor Dansk Folkeparti kunne undskylde sit tonefald med, at de blot forsøgte at pege på problemer, andre forsøgte at negligere, må være forbi nu.

Her på 10-års fødselsdagen har Dansk Folkeparti igen mindet os om, hvad det grundlæggende er: en uskøn forsamling af ofte ustabile politikere med mere eller mindre racistiske typer på prominente poster.
Og måske det med den nuværende blæst omkring Frevert, Camre og Dansk Folkeparti snart er ved at komme dertil, at vi kan sige tillykke til Danmark: Tillykke, fordi Dansk Folkepartis destruktive, ensrettende og flagsvingende nationalisme forhåbentlig er ved at blive historie.

Kommentarer: