– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. May 2005

Tjah

 
I sagen om danske soldaters mulige mishandling af civile irakere erklærer en af de anklagede sig nu ikke skyldig med den begrundelse, at det danske militærs regler for afhøring af fanger var uklare, og hun ikke var blevet vejledt af sine foresatte om passende forhørsmetoder.

Man ville nu hellere have hørt hende erklære sig ikke skyldig med henvisning til, at hun ikke har gjort, hvad hun beskyldes for. Skal man tro anklageren, mener hun nemlig, at det var "uklart", om det var i orden at "[kalde] fangerne for svin, hunde, mænd uden pik, hundelorte, røve og pikhoveder, mens hun udsatte dem for stressfremkaldende stillinger og nægtede dem drikkevand og toiletadgang", samt true en fange med at slå ham ihjel.

DR oplyser, at en dansk major, der overværede den første af disse episoder, beskrev det således:
Tre irakere måtte sidde på knæ og fryse i en kold vind uden mad eller drikke. Fangerne blev nægtet adgang til toilettet, hvorfor en af dem endte med at gøre i bukserne. Ifølge majoren var der tale om en så hårdhændet behandling af fangerne, at han meldte det til lejrens ledelse, der ikke reagerede på meldingen.

- Jeg var rystet og troede, at jeg var blevet "transmogriffet" til Guantanamobasen, skriver majoren.
Vel, der er ingen som helst tvivl om, at dette var ikke Abu Ghraib. Der er imidlertid heller ingen tvivl om, at den, der vil forsvare de ovenfor beskrevne handlinger med en henvisning til "dårlig vejledning" og "uklare regler", har en helt eventyrligt dårlig sag.

Hermed ikke være sagt, at den her nævnte anklagede eller de andre vil blive dømt; dette er et retssamfund, og anklageren må bevise sine påstande i retten, før der kan falde dom.

Men at den anklagede så meget som overvejer at anføre noget som helst andet forsvar end DETTE ER IKKE SKET giver ærlig talt de værste anelser om, hvad dette kunne udvikle sig til. Lad os håbe, at denne retssag kan tage det i opløbet.

Kommentarer: