– fordi tiden kræver et MODSPIL

13. Nov 2006

Tortur nej tak

 
Det konservative medlem af Europaparlamentet Gitte Seeberg har i dag et usædvanligt skarpt formuleret indlæg mod tortur, hvor det bl.a. hedder:
"I al den tid jeg har arbejdet i komiteen imod tortur, har jeg aldrig set en tikkende bombe."

Sådan siger Hannah Friedman, formand for Den Offentlige Komité mod Tortur i Israel i et sæt undervisningsmateriale, som Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturofre netop nu sender på gaden. Der er overhovedet ingen eksempler på, at tortur har reddet de berømte tusindvis af liv ved at få afsløret den tikkende bombe. Derfor er der heller intet, der taler til forsvar for at acceptere nogen form for tortur, hverken i mild eller voldsom form.

Hannah Friedman gør indsigelse mod det centrale argument for at tillade en vis form for tortur, som i de senere år har sneget sig ind i vores del af verden, som vi ynder at kalde den civiliserede. Det hænger selvfølgelig sammen med den internationale terrorisme, 11. september, bomberne i togene i Madrid og i Londons busser og undergrundsbane. Vi føler os truet, men det er netop under pres, at demokratiet skal stå sin prøve og sikre, at civilisationens principper holdes i hævd.
(...)
virkeligheden ligner overhovedet ikke den fantasiverden, som Jack Bauer fra tv-serien 24 timer underholder os med i den bedste sendetid.

Tortur bruges ikke til at afværge truende terrorangreb. Tortur bruges i 120 lande verden over til at nedbryde mennesker fysisk og psykisk. Formålet er at nedbryde deres integritet og få dem til at underkaste sig deres bødlers vilje. Tortur bruges desuden til at straffe uden dom og til at afskrække modstandere af et regime fra at ytre sig og engagere sig politisk ...
Godt brølt, løve, og rart at se, at der åbenbart er politikere også på den borgerlige fløj der begynder at vågne op og sætte hælene i?

For realiteten er, at tortur i vidt omfang anvendes af vore såkaldte amerikanske "allierede" - herunder på Guantanamo, men også andre steder, som generel praksis. Det er godt at se også et medlem af den borgerlige fløj sige fra.

Nu mangler Seeberg bare at tage afstand fra Danmarks deltagelse USAs invasions- og torturkrig i Irak - for hvordan skulle vi som land kunne være "allieret" med en supermagt, der så åbenlyst og arrogant går ind for, praktiserer og forsvarer tortur?

Kommentarer: