– fordi tiden kræver et MODSPIL

12. Oct 2005

Udenbys ballademagere

 

Lang tids debat i den lokale presse om, hvorvidt Aarhus burde have en stor, flot moske med kuppel og minareter eller ej, har ført til dannelsen af en forening til fordel for en sådan - Forening for moské og islamisk center.

Debatten har imidlertid også ført til dannelsen af en ganske rabiat højreorienteret forening kaldet "Århus mod moskéen", som stiller op som en selvstændig liste ved det snarlige byrådsvalg.

Denne forening og liste repræsenterer angiveligt "bekymrede Århus-borgere", der er bange for, hvad en moské kan føre med sig.

Bortset fra ... nåja, en lille detalje: Bortset fra, at Århus Stiftstidende i dag kan afsløre, at Århus mod Moskéen er slet ikke fra Århus:
Der er ikke meget Århus i foreningen Århus mod Moskéen, der stiller op til byrådsvalget 15. november.

Ikke ét eneste medlem af foreningens bestyrelse bor i Århus Kommune.

Formanden for Århus mod Moskéen, Tomas Kierstein, bor i Nørre Djurs Kommune. Næstformanden, Niels-Christian Herholdt Braad, har boet hele sit liv i Randers, mens de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, Torben Pedersen, Preben Schjødt Jensen og Jakob Østergaard bor i Rosenholm, Gedved og Vejle kommuner ...
Det skal dog siges, at næstformanden nu (pro forma?) er ved at "flytte sin adresse til Højbjerg", så han kan stille op til Århus Byråd.

Min egen holdning er, at en sådan moské bør bygges og de nødvendige tilladelser gives, såfremt der kan blive enighed om et sådant projekt mellem moskéens fremtidige brugere, de forskellige muslimske grupperinger i Århus. Min mening er også, at en sådan moské vil være meget positiv for integrationen, fordi den vil blive et vartegn, som alle (nåja: Næsten alle) århusianere vil være stolte af og glade for.

Men læg også mærke, at "Århus mod Moskéen" stort set ingen chancer har. En nylig meningsmåling i Århus Stiftstidende viste, at et stort flertal af Århus' indbyggere støtter opførelsen af en sådan moské.

Dette hverken kan eller skal et sammenrend af udenbys ballademagere lave om på - og det vil de da heller ikke få held til.

Kommentarer: