– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Oct 2005

Valgtale

 
Stem på  
Minoritetspartiet
Som man nu kan se på Minoritetspartiets hjemmeside, stiller jeg op til det kommende byrådsvalg i Århus.

Så husk at stemme på mig, hvis du bor i Århus Kommune!

Hvis jeg bliver valgt ind i byrådet, vil jeg gerne se mig selv som borgernes vagthund, dvs. som den lille mands repræsentant. Hvis nogen således kommer i klemme i systemet og mener, kommunen i en given sag (det kunne f.eks. vedrøre aktivering, førtidspension eller tvangsfjernelse) træder på dem, vil jeg undersøge sagen og i givet fald bruge min stilling som byrådsmedlem til at rejse sagen på så højt et niveau som nødvendigt.

Kommunen har en meget fornuftig, decentral IT-strategi med vægt på nødvendig infrastruktur og økonomi. Dette skal der ikke laves om på. Dog bør alle systemer - både af politiske og økonomiske årsager - i løbet af en kort årrække lægges om til fri/open source software. Dette af tre grunde:
  • For at sikre åbenheden i den digitale forvaltning
  • For at sikre, at især skoleelever frit kan tage de programmer, de arbejde med i skolen, med hjem og bruge dem dér
  • For at spare mange millioner kroner årligt i licensafgifter
Herudover vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at forhindre, at Dansk Folkeparti og deres ensrettende ideologi får fodfæste eller indflydelse i Århus. Alle kan se, at Århus Mod Moskeen er ekstremister - men for mig er Dansk Folkeparti blot Århus Mod Moskeen i pænt jakkesæt. Frihed til forskellighed, også i Århus!

Herudover tilslutter jeg mig partiets generelle valgoplæg, med eftertryk på alt, hvad der hedder åbenhed i forvaltningen og meningsfuldt arbejde med perskektiv fremfor tvangsaktivering.

I de kommende dage vil jeg naturligvis vende tilbage til mine visioner for en byrådskandidatur, der for alvor kan gøre en forskel.

Så vi ses forhåbentlig i stemmeboksen!

Kommentarer: