– fordi tiden kræver et MODSPIL

13. Nov 2005

Valgtale - nu igen

 
Som tidligere omtalt har DU chancen for at stemme på undertegnede, Carsten Agger, ved det kommende kommunalvalg. Stem på  
Minoritetspartiet
Tiden er måske kommet til at repetere, hvorfor man skal stemme på mig:
  • Hvis jeg bliver valgt ind i byrådet, vil jeg gerne se mig selv som borgernes vagthund, dvs. som den lille mands repræsentant. Hvis nogen således kommer i klemme i systemet og mener, kommunen i en given sag (det kunne f.eks. vedrøre aktivering, førtidspension eller tvangsfjernelse) træder på dem, vil jeg undersøge sagen og i givet fald bruge min stilling som byrådsmedlem til at rejse sagen på så højt et niveau som nødvendigt.
  • IT-mæssigt bør Århus kommune satse 100% på Open Source og åbne standarder. Dette både for at spare millioner af kroner, for at styrke kvaliteten af de offentlige systemer og for at forbedre borgernes adgang til billigere eller gratis EDB-programmer af høj kvalitet. Overgangen skal ske gradvist ved nyanskaffelser og nye installationer og skal ske i fortsættelse af kommunens eksisterende IT-strategi. Fra den dag jeg indtræder i det nye byråd, vil jeg lave et "skyggeregnskab", der viser hvad kommunen kunne have sparet ved fra samme dag at følge mit forslag og satse helt på Open Source.
  • Som mangeårig beboer i Rosenhøj ved jeg præcis, hvor skoen trykker i byens nedslidte ghettoer. Jeg vil bruge al min indflydelse til at presse på for at få en løsning, der sikrer en reel forbedring af forholdene i disse områder. Som beboer i Rosenhøj er det direkte i min egen, personlige interesse, at der bliver gjort noget.
  • Hvis partiet bliver valgt ind i byrådet, men jeg ikke selv gør, lover jeg, at jeg personligt og gennem partiet vil lægge maksimalt pres på den eller de, som vi får valgt ind, for at de skal tage sig af disse mine mærkesager.
Herudover vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at forhindre, at Dansk Folkeparti og deres ensrettende ideologi får fodfæste eller indflydelse i Århus. Alle kan se, at Århus Mod Moskeen er ekstremister - men for mig er Dansk Folkeparti blot Århus Mod Moskeen i pænt jakkesæt. Frihed til forskellighed, også i Århus!

Herudover tilslutter jeg mig partiets generelle valgoplæg, med eftertryk på alt, hvad der hedder åbenhed i forvaltningen og meningsfuldt arbejde med perskektiv fremfor tvangsaktivering.

Så husk at stemme på mig, hvis du bor i Århus Kommune!

Kommentarer: