– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Sep 2005

Wingnut-bashing galore

 
Eller: behovet for en ny debatstil.

Et af de mere frustrerende aspekter ved de senere års galopperende højredrejning er den besynderligt defensive holdning hos de mere humanistisk indstillede, bl.a. på venstrefløjen.

Socialdemokraterne gør sig ikke til bannerførere for social retfærdighed, lighed og retssikkerhed, men fører sig i stedet frem som "Fogh light" på det økonomiske område og "Pia light" i udlændingepolitikken.

SF står på sidelinjen, spage i mælet, og vover ikke at gøre opmærksom på, at den omsiggribende tvangsaktivering egentlig er slaveri og ydmygelse af samfundets dårligst stillede, men pipper forsigtigt om "overdrivelser" og fører sig i stedet frem med deres egne små stramninger, f.eks det nylige forslag om yderligere kriminalisering af prostitution.

Overalt ser vi det samme mønster: Højrefløjen buldrer frem og slår på tromme for nedskæringer, stramninger og fremmedfrygt, ofte baseret på skamløse løgne og fordrejninger. I mellemtiden står vi på venstrefløjen og debatterer, fremfører intelligente og gennemtænkte pointer, som om alt andet var lige, som om vi rent faktisk debatterede mod en hæderlig og sandfærdig modstander.

Men som Curt Purcell, bestyrer af horror-bloggen Groovy Age of Horror gør opmærksom på, er alt andet ikke lige, og vore modstandere på det yderste højre hverken hæderlige eller sandfærdige.

Curt foreslår derfor, i en slags manifest kaldet "Suggestions for a New Left-Wing Blogger Playbook", at de venstreorienterede bloggere helt opgiver den defensive stil og stiler lidt højere end blot at påpege de frembrusende højretroppers logiske fejlgreb:
Imagine a day when a ditto-head cruising the internets for validation finds instead nothing but broken, defeated, and deleted right-wing blogs as far as the mouse can click. I don't know about you, but it makes me feel warm all over. I think it's achievable, desirable, and necessary. With stakes so frightfully high in America, we can't afford to go on so ineffectually. We need to overhaul our focus, goals, and approach.

As things stand now, our approach is too debate-oriented. We make points. We set records straight. And on those scores, I'd say we win--to no effect. We need to continue to win on those scores, but we can't continue to see such victories as ends in themselves. We need to see them as just steps toward larger goals that, if achieved, would really turn the tide to our advantage.

Chief among those goals, the first order of business: We need to demoralize the right. We need to absolutely break their spirit down. As bloggers, we need to reduce the online right-wing echo chamber to a desolate, soul-killing Valley of the Shadow of Death.

If you want to criticize the war in Iraq, don't just criticize the war in Iraq. If you want to criticize the President's response to Katrina, don't just criticize the President's response to Katrina. If you want to make points about social security reform, don't just make points about social security reform. Find a right-wing blogger who's posted on the issue you want to address, and engage them on it.

But we're not trying to impress, here. We're trying to snuff a right-wing blogger's spirit. We're trying to wreck their joy in blogging. Their experience of getting a new asshole ripped needs to be lonely and isolating.
Dette betyder dog ikke, at vi skal forfalde til højrefløjens egne metoder med ad hominem-angreb og injurierende "guilt by association"-ræsonnementer, men at vi sagligt og logisk skal klæde vore wingnuts af til skindet og fremvise dem for de pjalter, de er - ikke mindst for dem selv:
Once you've identified all the problems in the argument you're going to criticize, arrange them into layers or some kind of progression. They need to be organized into a cascading narrative of failure that ends on the deepest, most fundamental flaw.
(...)
Once you've made your point (ingeniously and overwhelmingly, of course) about the argument at hand, you need to keep going, putting pressure on those cracks. Don't worry about doing an exhaustive job of this every time. It can be alarming enough simply for your target to see fissures spread and split open more extensively than he could have expected when you started in on him. Every once in a while, though, you want to shatter not only your target's argument, but the whole edifice on which it rests.
Det drejer sig altså ikke om at være personlig eller ubehagelig, men om at være velforberedt og kunne sine argumenter på fingerspidserne - og om at drage alle nødvendige konsekvenser med præcis den kraft, de fortjener. Let's not pull our punches here.

Citizen Dane beklagede sig for et stykke tid siden over visse bloggeres timiditet hvad angår Bush-bashing. Vel, her er en mere generel opfordring: Læs Curts manifest - og bask så de wingnuts!

Kommentarer: