– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Feb 2006

Ytringsfrihed? Frisk pest over landet

 
Frisk pust over landet + Hitler Jugend
Hvis man ikke er enig med Pia Kjærsgaard, så er man en forræder, der bringer ytringsfriheden i fare - som det f.eks. fremgår af Jyllands-Postens omtale af Kjærsgaards seneste ugebrev:
Det er forræderi og landsskadelig virksomhed, når blandt andre Svend Auken (S) efterlyser en større form for selvdisciplin i den danske debat, og Niels Helveg Petersen (R) omtaler Jyllands Postens tegninger som et led i et ondsindet angreb på muslimerne.

- Det er langt værre end en dårlig ledelse - det er nemlig udtryk for en i bedste fald vankelmodig opbakning til ytringsfriheden - i værste fald en vilje til at gå på kompromis med ytringsfriheden for at tilgodese udemokratiske fundamentalistiske kræfter. Og det er i mine øjne utilgiveligt, for det er et forræderi mod den vestlige verdens helt grundlæggende byggesten - selve forudsætningen for demokratiet er retten til at tale frit. Set i det lys er oppositionens slingrekurs ikke alene politisk utålelig. Den er også skadelig og ildevarslende for vort lands fremtid, skriver Pia Kjærsgaard i sit ugebrev.
Så hvis man bruger sin ytringsfrihed til at ytre noget, som Pia Kjærsgaard ikke mener burde ytres (f.eks. at Danmarks muslimer har lige så meget ret til at være her som alle andre), eller til at kritisere noget, som Pia Kjærsgaard ikke mener burde kritiseres (f.eks. Jyllands-Postens beslutning om at bringe de efterhånden famøse tegninger), er man en forræder og et landsskadeligt element, men først og sidst et irritationsmoment, som bør trues og kujoneres til tavshed; hvilket temmelig umiskendeligt er, hvad Pia her forsøger.

Men hvad var det nu egentlig, hendes ærinde var i denne sag? Nåjo - et forsvar for ytringsfriheden!

Pia Kjærsgaard har åbenbart sit begreb om "ytringsfrihed" fra Saudi-Arabien, hvor alle har den fulde frihed til at udtrykke deres tillid til regeringen, og et typisk debatindlæg kan opsummeres således: "I love King Abdullah! Just look at him. What a good man!". Dette svarer vist også cirka til ytringsfrihedens omfang i Dansk Folkepartis eget "interne demokrati".

Er det virkelig, hvad vi ønsker skal brede sig til landet som sådan? Det er, hvad vi kan risikere at få, hvis vi ikke snart begynder at tage den virkelige trussel mod ytringsfriheden - den fra højre side i salen - lidt mere alvorligt.

Kommentarer: