– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. Nov 2005

Ytringsfrihed og ytringspligt

 
sfw alias Gorilla-Galla alias Jakob Fønsbo beskylder mig på sin ExtremeBlog eller hvad den hedder for at være modstander af ytringsfriheden, fordi jeg i et tidligere indlæg tillod mig at gøre opmærksom på, at et forsvar for Jyllands-Postens offentliggørelse af tegninger af Muhammed, Theo van Goghs ustandselige omtale af muslimer som "gedekneppere" eller Kåre Bluitgens planer om at kombinere feministisk aktion med vanhelligelse af Koranen er et forsvar for retten til at smæde og forhåne, for håneretten - ikke for ytringsfriheden.

Intet kunne være mere forkert. Som det efterhånden er blevet sagt mange gange, ligger der i ytringsretten ikke nogen ytringspligt.

Med andre ord: Bare fordi vi kan svine andre til eller håne deres religiøse følelser, har vi ingen pligt til at gøre det.

Og nok så vigtigt: Selvom det i disse tider er blevet alt for populært at kræve forbud mod alle dem, man ikke kan lide (jfr. Dansk Folkepartis krav om forbud mod rockere, nazister, moskeer, og vist nok snart venstrehåndede), må vi gerne huske, at bare fordi en handling er lovlig, er den ikke hævet over kritik.

Og omvendt: Bare fordi, man mener en handling er yderst kritisabel, moralsk forkert eller en meningsløs provokation, er det ikke ensbetydende med, at man mener, den burde være ulovlig, eller med at man gerne så ophavsmanden straffet.

Et eksempel: Regeringen ønsker at komme påståede "hjemmegående ægtefæller" i familier på kontanthjælp til livs ved at lade den ene parts kontanthjælp helt bortfalde i tilfælde, hvor man mistænker denne for ikke reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Gør man dette, vil mange familier miste deres boligsikring, eftersom boligsikring ikke kan udbetales, hvis huslejen overstiger 50% af husstandens samlede indkomst - og mange familier vil efter de nye regler stryge ned under kr. 11.000 pr. måned før skat, og i mange områder har kun få har en husleje på under 5.500,-.

Jeg mener, at denne handling fra regeringens side er uanstændig, forbryderisk og utroligt skamløs - og vil betyde, at mange familier må gå fra hus og hjem og/eller leve på eller under sultegrænsen.

Men - og her er pointen - jeg vil til hver en tid medgive, at regeringen ifølge loven rent faktisk har lov til at indføre sådanne regler; og jeg ønsker hverken at retsforfølge de enkelte ministre eller indføre regler, der kriminaliserer lovindgreb, der tager brødet ud af munden på folk.

Men jeg vil til hver en tid tillade mig at sige min mening om disse beslutninger og arbejde for, at de bliver omgjort.

Tilsvarende med Jyllands-Posten og de famøse tegninger: Jeg anfægter ikke avisens ytringsfrihed - men jeg anfægter redaktionens dømmekraft og moralske habitus, og jeg sætter spørgsmålstegn ved deres motiver til at lancere en sådan provokation lige nu.

Jeg stille med andre ord ikke spørgsmål ved deres ret til at komme med deres tvivlsomme provokation, men jeg stiller spørgsmålstegn ved deres pligt til at gøre det.

Kommentarer: