Til alle danskere, der støtter Geert Wilders: Forsvar Bashy Quraishy

Bashy QuraishyDer er mange, specielt blandt de sædvanlige mistænkte, men også blandt andre med et mere principielt forsvar for frihedsrettighederne, der udtaler sig til forsvar for Geert Wilders, som er blevet forment adgang til Storbritannien i anledning af en film, han har lavet.

Jeg er enig i, at det er en beklagelig beslutning, den britiske beslutning har brugt terrorlovene til at træffe.

Og derfor er jeg sikker på, at alle de, der nu oplader deres røst til fordel for Wilders, ufortøvet vil tilkendegive deres støtte til den danske debattør, aktivist og hædersmand Bashy Quraishy.

Quraishy udsendte i november en film (lyder det bekendt?) på YouTube, hvor han advarer mod racismen i Danmark. Man kan være enig eller uenig med Quraishy i hans budskab, men ingen anfægter vel hans ret til at sige, hvad han vil, når han vil og til hvem, han vil. Vi har vel trods alt uindskrænket ytringsfrihed her i landet.

Ikke desto mindre har Dansk Folkeparti efterfølgende forsøgt at presse regeringen, nærmere bestemt justitsministeren og integrationsministeren, til at indlede en retssag mod Quraishy med henblik på at få ham dømt for landsskadelig virksomhed, frataget sit statsborgerskab og udvist.

Quraishy beskriver selv forløbet i en kronik i Politiken 3. februar:

Peter Skaarup gjorde derimod noget horribelt, hvilket alle danskere skal vide, fordi det vedrører mine rettigheder, ytringsfrihed, statsborgerskab og min retssikkerhed. Han henvendte sig skriftligt til både justitsministeren og integrationsministeren, 19. november 2008.

Hans spørgsmål til integrationsministeren var:

Hvad er ministerens holdning til, at en dansk statsborger, der har erhvervet sit statsborgerskab gennem naturalisering, i offentligheden opfordrer til økonomisk boykot mod Danmark på grund af det siddende folketingsflertal, og finder ministeren, at såfremt Quraishy var blevet statsborger efter de nugældende regler og således havde måttet underskrive en loyalitetserklæring over for Danmark, at han med sin opfordring ville have forbrudt sig mod denne? Spm. Nr. S 412 i Folketinget, besvaret 24. november 2008.

Han spurgte også justitsministeren:

Er det ministerens opfattelse, at der bør drages retlige konsekvenser over for Bashy Quraishy, jf. straffelovens § 100, for dennes opfordringer til politisk og religiøs boykot af Danmark, eller at erhvervsvirksomheder, der kan godtgøre et tab som følge af Quraishys opfordring, kan gøre krav gældende over for denne? Spm. Nr. S 415 i Folketinget, endelig besvarelse af 21. november 2008.

Såvel integrationsministeren som justitsministeren afviste, at jeg kan retsforfølges, eller at jeg som naturaliseret statsborger ikke kan sige, hvad jeg vil. Jeg er tilfreds med begge ministres svar. De respekterer grundloven og de demokratiske principper, selv om de har et parlamentarisk flertal sammen med Dansk Folkeparti, som ønsker at forfølge mig.

Når dette er sagt, har det dog chokeret mig mest, at DF forsøger at lukke munden på mig og ved at stille spørgsmål til ministrene forsøger at få mig retsforfulgt samt at undersøge muligheder for at fjerne mit statsborgerskab.

Og hvorfor?

Fordi Quraishy har udnyttet sin grundlovsikrede ytringsfrihed til at lave en film, hvor han forsøger at beskrive, hvad han selv opfatter som ubehagelige og totalitære træk ved dagens Danmark. Geert Wilders udnyttede sin grundlovssikrede ytringsfrihed til at lave en film, hvor han forsøger at beskrive, hvad han selv opfatter som ubehagelige træk ved moderne Islam.

Hvor er forskellen? Der er ingen, så vidt jeg kan se.  Men hvor Wilders blev forment adgang til et fremmed land, hvortil han som udenlandsk statsborger vel ikke a priori havde nogen “ret” til at komme, trues Bashy Quraishy med straf, udvisning og fratagelse af statsborgerskab – alt sammen blot, fordi han vovede at bruge den ytringsfrihed, vi alle burde være garanteret.

Så, til alle jer, der har så travlt med at støtte Wilders: Støt Bashy Quraishy! Gør det krystalklart for  ytringsfrihedens fjender i Dansk Folkeparti, at vi ikke accepterer, at vores alle sammens ytringsfrihed undergraves af vilkårlighed og eftergivenhed overfor den totalitære tidsånd. Sig fra!

Link: Dansk Folkeparti, Naser og jeg (tak til Wolf i kommentarerne).

Til forsvar for Bashy Quraishy

Nogen gange slipper man for at skrive tingene selv – denne gang  har Mogens Michaelsen allerede klaret ærterne:

TV 2 Nyhederne skriver idag, at Naser Khader beskylder integrationsdebattøren Bashy Quraishy for at være “landsforræder af værste skuffe” på grund af en video han har på Youtube.

Det er vildt overdrevet og fordrejet fra Naser Khaders side!

Jeg har set videoen, og synes at langt det meste af det, Quraishy siger her, faktisk er rigtigt. Man kan kritisere nogle enkelte punkter, men manden har ret i, at de islamofobiske holdninger i DF desværre har præget Danmark i uhyggelig grad. En seriøs debat om disse racistiske holdninger er påkrævet her i landet. Men desværre tør de fleste andre politikere ikke at tage tyren ved hornene, ligesom medierne også nærmest går uden om det.

Da TV 2 Nyhederne har valgt ikke engang at bringe et link til videoen, bringer jeg den her:

Tjah – se videoen og døm selv.

Her er min dom: Bashy Quraishy er en hædersmand. Naser Khader er et fjols.

Hvad er der mere at sige?