Burkaer og sygehuse – de signaler, man ikke sender

Ole Wolf har et meget præcist indlæg, hvor han konstaterer, at hvis det er så enormtvigtigt at “sende et signal” om, at det ikke er OK at gå i burka i Danmark, selv om der ganske vist ingen eller næsten ingen, der faktisk går i en sådan klædedragt, så er det i sig selv et signal om, at der er signaler, det ikke er vigtigt at sende.

Man vil gerne “sende et signal” om, at vi ikke bryder os om folk i muslimske klæder, men vi har åbenbart ikke så travlt med at forbyde folk at gå med skrårem og seler og gå i strækmarch, selv om det formentlig er mindst lige så stort et problem som de 0-3 (± undersøgelsens usikkerhed) burkabærende kvinder.

Men er åbenbart heller ikke så interesseret i at “sende signaler” om, at vi står vagt om sundhedsvæsnet og beskytter det mod fyringer, eller om at vi er modstandere af bankernes og pensionskassernes hensynsløse manipulation med og udplyndring af deres kunder. Og det er åbenbart heller ikke vigtigt at “sende et signal” om, at vi gerne vil gøre vores for at sikre mod global opvarmning og trække vores læs i begrænsningen af CO2-udslip. Alle disse og mange flere signaler er det åbenbart ikke så vigtigt at sende. Men burkaer …?

Som Ole siger:

Når man begår et valg, begår man også fravalg. Blandt mange mulige signaler har man valgt ét, der var det vigtigste. Politikernes valg af signaler fortæller hvilke signaler, de finder mindre vigtige.

Skulle regeringen have valgt beklædning, der symboliserer undertrykkelse og antidemokratiske holdninger, kunne regeringen have valgt at forbyde skrårem og seler. Ganske vist er der ingen (eller i det mindste temmelig få), der bærer denne beklædning, men da det ikke skorter på politikernes sammenligninger mellem islam og nazisme – og efterfølgende domme for racisme – så udtrykker dette fravalg, at man reelt opfatter islam som værre. I betragtning af den generelle højredrejning i dansk politik og det forhold, at Dansk Folkeparti har et glimrende forhold til nazister er nazismen ellers nærværende nok gennem dens noget tydeligere involvering i politiske spørgsmål, end muslimer tager sig tid til. Man udsender et signal om, at nazisme er mere acceptabelt end islam.

De Konservative kunne også have valgt at fremhæve f.eks. var klimaet og miljøet, den stigende fattigdom, fyringerne på sygehusene, finanskrisen eller andre, yderst nærværende problemer som deres højest prioriterede politik, men det blev alligevel burkaforbudet, der vejede tungest. Det sender det skjulte signal, at de Konservative ikke er specielt optagede af disse vigtige emner.

Regeringens partier og støtteparti overbyder hinanden med krav om højere straffe og flere forbud på grund af ganske få personer, og de indførte rockerlov, overvågning, lømmelpakke og en terrorlov, som endnu ikke har fanget en eneste terrorist. Samtidig slipper økonomiske forbrydere lige så billigt som hidtil, og rocker- og terrorlov bruges til at dømme folk (nogle gange for justitsmord), der ikke har den mindste relation til hverken bandekriminalitet eller terror, mens lømmelpakken bruges til at forhindre folk i at demonstrere mod et klimatopmøde, som de demonstrerende ønskede at gøre opmærksom på ville blive en monumental fiasko.

Men hver gang, regeringens partier fremsætter et lovforslag, udtaler sig principielt eller ønsker at sende signaler, er der en række lovforslag, de ikke fremsætter. Der er en række principper, de tier om, og der er en række signaler, de ikke sender. Tavshed kan være meget sigende, og de ord, regeringen ikke siger, når den buldrer frem med mange hårde ord, er næsten øredøvende.

Link: Skjult signalpolitik

Khader: Eksporter dansk racisme!

Naser Khader – Karen Jespersens lille skødehund – er nu begyndt at gø i Sverige. Han er citeret for følgende i en svensk gratis avis:

“I al stilfærdighed vil jeg sige, at I har brug en Mohammed-tegningskrise. Ikke, at jeg ønsker for jer, at der er nogen, som tilfældet i kølvandet på den danske Muhammed-krise, skal miste livet. Men man får luft i debatten, og der er nogle absolut ‘eye openers’ forbundet med det“.

Det er da sødt at Khader ikke mener at der ligefrem skal dø folk i de muslimske lande for at han og DFs holdninger kan få plads i dagspressen. Khader fortsætter:

“lad mig give nogle eksempler: Engang så jeg en chef for en tv-redaktion sige, at de havde taget en beslutning om ikke at vise negative historier om indvandrere. Hvis en indvandrer har slået en ned, hvad er så problemet i at sige, at det var en med indvandrerbaggrund?”

Kære Khader, nu skal jeg forklare dig hvad problemet er. Du er jo som vi har set en del eksempler for tiden måske ikke den skarpeste i kniv i skuffen, så lad mig skære det helt ud for dig:
Der er ingen grund til at sige at det var én med indvandrerbaggrund, da det ikke er relevant – og i længden farligt!
Lad mig give et andet eksempel for at skære det ud i pap. Forestil dig at hver gang der var en korruptionsskandale i finanslivet, at man så gjorde en pointe ud af at fortælle om finansmanden var jøde? Eller om hans forældre var jøder? Eller om én af hans bedsteforældre var jøder? Så kunne man definere finansmanden som af jødisk baggrund i masser af tilfælde.
Hvad er problemet her Naser? Hvis du stadig ikke har fattet det, så er det at man ved at gøre den slags indirekte skaber nogle myter der skader en gruppe mennesker. Og da vi har nogle ret skidte eksempler i europæisk historie med konsekvenserne af den slags myter. Vi snakker udryddelselejre og etniske udrenselser.
Derfor bør man ikke gøre den slags Khader – hvad man burde gøre var at relatere forbrydelserne til bagmandens økonomiske baggrund. Så kunne man se at 9 ud af 10 af voldsforbrydelser bliver foretaget af folk der kommer fra en fattig baggrund – og måske gøre noget ved uligheden. Vi kan lære meget af Sverige – og Khader kunne lære rigtig meget.

Link til Khaders idioti

Til forsvar for Bashy Quraishy

Nogen gange slipper man for at skrive tingene selv – denne gang  har Mogens Michaelsen allerede klaret ærterne:

TV 2 Nyhederne skriver idag, at Naser Khader beskylder integrationsdebattøren Bashy Quraishy for at være “landsforræder af værste skuffe” på grund af en video han har på Youtube.

Det er vildt overdrevet og fordrejet fra Naser Khaders side!

Jeg har set videoen, og synes at langt det meste af det, Quraishy siger her, faktisk er rigtigt. Man kan kritisere nogle enkelte punkter, men manden har ret i, at de islamofobiske holdninger i DF desværre har præget Danmark i uhyggelig grad. En seriøs debat om disse racistiske holdninger er påkrævet her i landet. Men desværre tør de fleste andre politikere ikke at tage tyren ved hornene, ligesom medierne også nærmest går uden om det.

Da TV 2 Nyhederne har valgt ikke engang at bringe et link til videoen, bringer jeg den her:

Tjah – se videoen og døm selv.

Her er min dom: Bashy Quraishy er en hædersmand. Naser Khader er et fjols.

Hvad er der mere at sige?

Nasers hemmelige lege

Naser Khader er blevet optaget i et “hemmeligt netværk af islamismekritikere”, skriver Jyllands-Posten under overskriften “Khaders hemmelige loge“:

I dybeste hemmelighed mødes de på et vinslot i Frankrig. Bænket om bordet er en række internationale kritikere af islamisme. Emnet, der diskuteres, er netop den politiske islams globale fremmarch, og med om bordet sidder den danske politiker Naser Khader.

Hvem de øvrige personer er, ønsker Khader ikke at røbe. I det hemmelige netværk røber man ikke hinandens identitet…

Lad mig lige forstå det ret: Manden er optaget i et hemmeligt selskab, og det første, han gør, er  at udsende en pressemeddelelse. Hvad siger det om Naser Khader? Hvor stor en nar kan man egentlig blive?

Update, 21.10:
Denne lille bemærkning kan i dag læses i JP, under Kort Sagt.