YouTube bortcensurerer video om Dansk Folkeparti

Rune Engelbreth Larsen og Jacob Holdts filmklip om Dansk Folkeparti, som vi bragte forleden, er blevet bortcensureret af YouTube.

Engelbreth meddeler selv, at de ikke har fået anden forklaring på sletningen, end at den er “disabled for violation of the YouTube Community Guidelines”. Det er svært at frigøre sig for mistanken om, at de simpelt hen har modtaget klager fra personer, der ikke sympatisører med filmens politiske budskab. I alle tilfælde er sagen et klart eksempel på den risikable centralisering i Web 2.0-fænomenet, som vi før har skrevet om – hvis noget bliver holdt ude fra de store tjenester, risikerer det hurtigt at forsvinde helt.

Engelbreth og Holdts filmklip er dog, som det fremgår, igen oppe, nu på blip.tv i stedet for YouTube.

Se også:
Youtube bortcensurerer Jacob Holdts og Rune Engelbreths video-brev om dansk racisme
An Open Letter to Barack Obama: On Danish Racism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.