Trolexgate

Georg Metz rammer som ofte før hovedet på sømmet:

Hvordan kan nogen få den idé, at Venstre ikke ville gøre, hvad det skulle være for at forhindre Helle Thorning i at blive statsminister? Tror nogen, at Hjort, Pind, Jensen, Christensen og Løkke, m.fl. i selskab med deres presserådgivere dydsiret afstod fra at drøfte skattesagen, vurdere dens lovende muligheder, og hvad man kunne gøre for ikke at gøre dem mindre lovende? Tror nogen, at disse overskuelige karakterer, der aldrig mentalt kom ud over bøllestadiet i VU, at disse selvbenovede slagsbrødre ikke ville gå endog vidt for, at historien kunne komme til at spille en rolle i valgkampen? Tror nogen, at moral er afgørende parameter for folk, der kommer cigaretter og øller og naturfilm på offentlige bilag og i øvrigt er kendt for at bevæge sig hjemmevant i grænselandet mellem halve og hele usandheder?

Hvordan det kan være, at en tidligere statsminister og dreven politiker oven i købet med vind i meningsmålingerne op til skandalens udbrud kløjs i et selvindkaldt pressemøde? Men et forhold er frem for noget den afgørende blamage i denne historie og kan hænde en del af forklaringen på Løkkes lamslåede optræden forleden.Sagens ubønhørlige forfatningsmæssige alvor må være gået op for ham, og at han ikke kommer igennem uden så alvorlige skrammer, at hans omdømme tager varig skade.

Forsøget på med beskidte og/eller ulovlige midler at diskreditere en politisk modstander i det hele taget og med den åbenbare hensigt en uge før valget at påvirke et valgresultat, som det her utvivlsomt er sket, kan man uden at lade sig gribe af hysteri opfatte som et langsomt maskeret statskup. Det blev ganske vist ved forsøget, men ’sagen’ kostede Socialdemokraterne mandater og afgjorde magtforholdene i den nye regering. Ordet kup er brugt bevidst. Det er, hvad det dybest set var.

Læs blot det hele på Information.dk.

Mens vi andre skal spare, kaster regeringen og R penge i grams til olieselskaberne

Det skriver Information – mens det diskuteres, hvor meget vi alle skal spare for at “redde velfærdsstaten”, har regeringen siden 2003 foræret Mærsk og andre olieselskaber 76 milliarder kroner:

76 milliarder kroner. Mindst. Så meget mere end forventet har Mærsk Oil og de øvrige olieselskaber i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) tjent efter skat på Nordsøolien siden 2003. Lige så meget er det danske samfund gået glip af i skatteindtægter. Det viser beregninger foretaget af Enhedslisten dagen efter, at Mærsk fremlagde et kvartalsregnskab med massivt milliardoverskud, herunder 2,8 mia. i profit på olie- og gasaktiviteter.Finansordfører Frank Aaen (EL) peger på det urimelige i, at regeringen og dens aktuelle forhandlingspartnere leder efter milliardbesparelser på velfærdsområdet, alt mens olieselskaberne får lov at beholde langt flere milliarder end forudset tilbage i 2003, da regeringen, DF og Radikale Venstre lavede den gældende Nordsø-aftale med Mærsk.

At øge statens andel af Nordsø-milliarderne via ændret beskatning vanskeliggøres imidlertid af en såkaldt kompensationsbestemmelse i 2003-aftalen, der indebærer, at for hver en ekstra krone, staten måtte pålægge Mærsk og de øvrige selskaber i skatter el.lign., skal selskaberne have en krone retur.

»En aftale af den type kendes ikke fra noget andet land omkring Nordsøen. Man skal til lande som Kasakhstan, Angola eller andre urolige steder i verden for at finde noget tilsvarende,« mener Aaen. I de andre lande, hvor Mærsk Oil producerer Qatar, Algeriet og Storbritannien kan staten hæve oliebeskatningen i takt med olieprisen.

Og det ville da også være naturligt at gøre her. Men det ville jo ikke gavne de borgerlige partiers lobby-venner og rundhåndede donorer i erhverslivet, så det skal vi nok ikke vente noget af. I mellemtiden kan regeringen og de radikale passende skamme sig over at spare på skoler, efterløn og dagpenge, mens pengene deles ud med rund hånd til vennerne i erhvervslivet. Dansk politik bliver mere og mere korrupt for hver dag, der går.

DF kræver 28-års-regel som belønning for ‘tro tjeneste’

Dansk Folkeparti kræver nu, at 24-års-reglen bliver lavet om til en 28-års-regel – ingen familiesammenføring med ægtefælle, med mindre begge parter er over 28 – og mener, at regeringen umuligt kan afvise kravet, når nu de lige har stemt for regeringens “genopretningsplan“. Heraf kan man jo i hvert fald konkludere, at Dansk Folkeparti altså ikke selv troede på genopretningsplanens påstået gavnlige virkninger, for hvis de havde gjort det, ville de selvfølgelig have stemt på den uden at forlange noget til gengæld. Det påstod de ellers dengang, at de gjorde …

Men får DF så deres vilje – kommer det til at gå glat igennem også denne gang? Vi vil ignorere kynikerne på bagerste række og i stedet se på de hårde og kolde fakta. Babsalicious rapporterer:

After all, Denmark is really similar to most other non muslim lands isn’t it?  We are all the same non muslims aren’t we?  And we all eat pig.  Let’s face it.  Theres a desirable foreigner (one who will slot into what is Dannish) and there is the undesirable foreigner, who won’t.

And we all know what the dirty foreigners do don’t we?  They rape their young daughters and marry them off to their uncles who circumcise them with rusty tins and bottle tops.  This is the way of the dusky dirty foreigner who won’t gobble our pork scented demands OR get the Danish flag tattoed on the asses of themselves and/or offspring.  To curb this dirty foreign influx, and in the name of the Righteous Fight against Terror in Afghanistan and the disease of Muslim Horror threatening to burn down Fastelavn and JUL,  we shall have the laws tightened,  and one of the best ways to do this is to hit them where it hurts, in the dirty foreigners organized crime of arranged marriage.

I digress.

Kristits Thickhead Dahl Weinerbrain of the DFP is quoted as saying, and i restrain myself by translating it word for word because the DFP are transparent and basic, he says:

“The ’24 Years Law’ has had a collosal positive effect against forced marriage and arranged marriages. It will, therefore, be natural to open up to a 28 year ruling, so we can reap the rewards to an even higher level.”  Says Kristits Thickhead Dahl Weinerbrain of the DFP.

At the same time, Kristits Thickhead Dahl Weinerbrain of the DFP, made it clear that the rest of the poxy Danish government cannot say no to the demands because the DFP, just a few months ago, gave their Danish government buddies a really long hard suck on the knob of the ‘Economic Recovery Package.’

“We bent over for you, and made like we LIKED it, now you give us a bit of that Danejuice what we like back!”  Say The DFP, or words to that effect.

“Something for something.”  Said Kristits Thickhead Dahl Weinerbrain of the DFP. (ACTUAL QUOTE).

Det kan godt være, at Kristen Pulesen Gahl ikke udtrykte det helt så firkantet, men vi ved jo godt, at det er, hvad det kan koges ned til. DF lod regeringen og dens rige venner gøre det, de ville, og nu kræver de så deres betaling. Jeg tror egentlig gerne snart jeg vil vågne op, så jeg kan prøve et nyt mareridt i stedet.

Korruption og pamperi betaler sig

Nu er det fem år siden sidste Europa-parlamentsvalg og lad os se hvordan det er gået med valgløfterne. Sidste valgkamp var præget af befolkningens utilfredshed med pamperi og korruption i EU. 9(!) år i træk havde revisorne i EU nægtet at acceptere regnskabet, da det var præget af 5-10% svind og korruption. Europaparlamentarikerne gik i spidsen for denne udvikling ved selv at svindle så meget ned i egne lommer som muligt. Der var dusinvis af sager hvor parlamentarikere fik penge for at komme til møder de ikke gad, fik penge for rejser de ikke tog osv osv.

Socialdemokraterne, med Poul Nyrup i spidsen kæmpede imod korruptionen og pamperiet og lovede en masse forbedringer. NU skulle der være styr på regnskabet, nu ville de lave reglerne om så parlamentarikerne fik færre penge for ingenting, og de rejsepenge de ikke kunne bruge ville de donere til partiarbejde.

Poul Nyrup fik som sagt et kanonvalg – med flere stemmer end samtlige venstrekandidater, og herfra et skulderklap til ham for kampen mod uregerlige finanskæmper. Desværre lykkes det ikke at regulere markedet før for sent.

Men hvordan gik det med kampen mod pamperiet og svindlen? Tjah – nu er det 14(!) år siden et regnskab fra EU er blevet godkendt af revisorne. EU-parlamentet har lige vedtaget en kæmpemæssig lønstigning til alle. Og regnskabet for de rejsepenge som socialdemokraterne ikke fik brugt de sidste 5 år ligger parat den 20 juni – 13 dage efter valget!

Det er naturligvis ikke kun Socialdemokraterne der svindler og bedrager. Det bliver generelt værre jo længere du kommer ud på højrefløjen – og man kan kun gisner om hvilke millioner og atter millioner der vil forsvinde ned i Bendt Bendtsens private lommer, når mr. Golftur kommer ned i slaraffenland!

Korruption og pamperi er undergravende for et demokrati. 12% af EUs-budget går til svindel – og de rapporter som EU bestiller om korruptionen bliver hemmeligholdt.

Det er med andre ord korruption der bør være emne nr. 1 til det kommende valg.

Korruption

Ministre skal have lov til at ansætte rådgivere, der kan støtte dem i deres daglige arbejde, herunder rådgivere, der kan hjælpe dem med at tage sig af pressen – de såkaldte spindoktorer.

Men disse rådgivere har naturligvis ingen som helst beføjelser til at hjælpe bestemte politiske partier i deres valgkamp.

Når Politiken således kan berette, at både nuværende og tidligere spindoktorer fortæller om, hvordan de på statens regning tilrettelagde Venstres og Konservatives valgkampe, længe før valget overhovedet blev udskrevet, er der derfor tale om et klokkeklart tilfælde af politisk korruption.

Når statsministeren så oven i købet tilsyneladende både lyver om det og bryder loven for at holde det sande omfang skjult … ser det endnu engang ud, som om regeringen er blevet offer for magtens kynisme og arrogance.

Link: Fogh bryder lov om åbenhed