– fordi tiden kræver et MODSPIL

04. Jan 2008

Manufacturing Consent

 

En næsten tre timer lang film om Noam Chomsky, "arguably the most important intellectual alive", som han er blevet kaldt, med fokus på hans politiske virke, især hans analyse af mediernes funktion i det moderne samfund.

Som man i går kunne læse i indlægget om Chomskys bog Understanding Power venter der en del "aha-oplevelser" i Chomskys analyser. Et eksempel er begrebet "nødvendige illusioner", der oprindelig blev formuleret af den konservative teolog Reinhold Niebuhr.

Niebuhr mente, at almindelige mennesker i et emokratisk samfund ikke kunne forstå de storpolitiske sammenhænge og derfor måtte beskyttes mod dem gennem et net af "nødvendige illusioner", som kommer til at udgøre deres verdensbillede, som politikerne kan spille på og henvise til, når de skal begrunde deres dispositioner - samtidig med, at de selv kan holde sig de egentlige bevæggrune for øjne.

Aha-oplevelsen? Vel, hvad er "krigen mod terror", Saddam Husseins ikke-eksisterende masseødelæggelsesvåben eller "genopbygningen" af irak og Afghanistan vel andet end sådanne "nødvendige illusioner"? En virkelig kritisk presse ville gøre det til sin opgave at søge om bag disse illusioner og fortælle folk om, hvad der sker og hvorfor.

En knap så kritisk presse æder i steder af hånden og viderebringer politikernes slogan om "terrorbekæmpelse" som legitimering af indskrænkning af frihedsrettigheder, "genopbygning" som legitimering af besættelse og folkemord.

Som Morten skrev og jeg citerede: Det er svært at vende tilbage og se på pressen med helt samme øjne efter at have været udsat for Chomskys analyser - og denne film er en glimrende introduktion, der giver taletid også til mandens kritikere.

IMDB-link - hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten hos Google Videos, kan du købe filmen på DVD her.

Kommentarer: