– fordi tiden kræver et MODSPIL

04. Oct 2007

Fri software i undervisningssystemet mv.

 
Mens Danmark stadig er Microsoft-land, er den verdensomspændende drejning i retning af fri software så småt begyndt at få fat i bl.a. en del landes undervisningssystemer og administration.

Fordelene er da også oplagte: Indsigten i programmernes kildetekst og den langt mere lokaliserede tilpasning/support betyder dels, at de pågældende lokale myndigheder selv beholder den ultimative kontrol og deres egen infrastruktur, dels at de undgår at sende en konstant strøm af penge for opgraderinger og support i retning af en eller evt. nogle få bestemt(e) amerikansk(e) leverandør(er).

Vi nævner nogle eksempler, i ikke helt tilfældig rækkefølge:
  • Guadalinex er en GNU/Linux-distribution, der bygger på Ubuntu og udgives af delstatsregeringen i Andalusien i Spanien. Systemet bruges på skoler, biblioteker, ældrecentre mv. og uddeles også gratis til private.
  • gnuLinEx er et GNU/Linux-system, der bygger på Debian og udgives af delstatsregeringen Extremadura, Spanien. I denne region med ca. 1 million indbyggere har man skiftet alle computere i hele det offentlige system over til udelukkende at bruge fri software, idet man begyndte med undervisningssystemet. Formålet er at opbygge en moderne kommunikationsinfrastruktur og udbrede kendskabet til moderne computerteknologi så langt ud som muligt.
  • I Makedonien er man ved at udrulle billige, Ubuntu-baserede computere (mere teknisk: Servere + billige, tynde klienter) på samtlige landets skoler - målet er at give hvert eneste skolebarn adgang til sin egen computer i undervisningen (og det uden at betale licenser til Microsoft eller skulle bekymre sig om virus o.l.).
  • I Rusland vil man installere et GNU/Linux-system med det fantasifulde navn RussianOS på samtlige landets skoler - det forventes gjort i 2009. Man citerer økonomiske og praktiske grunde til ikke at anvende Microsoft/Windows-baserede løsninger: "The existing practice to install Windows software on school computers is not profitable both economically, because of discounts for client license, and strategically as it initially ties a young user to the platform and products of one company...".
Emnet fortjener en grundigere gennemgang, og der findes mange andre eksempler, men i hvert fald siger det noget om, hvor meget vind i sejlene fri software/Open Source-bevægelsen har efterhånden.

Hvilket i sidste ende er godt, både af verdensøkonomiske grunde - men især, fordi denne bevægelse lægger den ultimative kontrol over også informationsinfrastrukturen ud, hvor den hører hjemme i stedet for at koncentrere den hos nogle få, monopollignende leverandører.

Kommentarer: