– fordi tiden kræver et MODSPIL

31. Oct 2007

IT-politisk valgmøde i København, Århus og Aalborg

 
Hvad mener partierne om IT-politik?

IT-politisk Forening (hvoraf undertegnede i al beskedenhed er menigt medlem) afholder som ved tidligere valg IT-valgmøde, hvor man kan få et indtryk af partiernes holdninger på området.

Fra foreningens egen orientering om mødet:

I den almindelige valgkamp overses IT-området ofte. Derfor afholder IT-Politisk Forening, SSLUG og DKKUG (som ved tidligere valg) et valgmøde, hvor du kan få mere at vide om partiernes IT-politik.

Valgmødet afholdes på IT-Universitetet:

IT-Universitetet
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

Onsdag d. 31. oktober kl 18.00-21.00.
i Auditorium 1 i stueetagen.

Desuden kan man overvære mødet via nettet her på http://valg.itpol.dk/

Mødet foregår som paneldebat med repræsentanter for 6-8 partier, og alle kan stille spørgsmål via hjemmesiden. Det er også muligt at påvirke rækkefølgen af spørgsmål ved at stemme andres spørgsmål op eller ned.

Hvis du deltager i salen, bør du medbringe en bærbar PC til at stille spørgsmål, eller du kan låne af sidemanden.

Samtidig streames mødet til universiteterne i Århus og Ålborg, hvorfra det også vil være muligt at stille spørgsmål til de deltagende politikere.

Jeg citerer igen fra arrangørernes egen orientering:


I forbindelse med at IT-Politisk forening arrangerer IT-Valgmøde i
København, onsdag, d. 31. oktober 2007, udvider vi arrangementet til
også at dække Aarhus og Aalborg ved at transmittere direkte fra mødet i
København, og give de fremmødte i Aarhus og Aalborg adgang til stille
spørgsmål til politikerne.

Men for dem der gerne vil deltage i mødet, men ikke har mulighed for at
deltage i København, arranger vi fremvisning af mødet, i Aarhus og Aalborg.

Det bliver muligt at stilles spørgsmål til politikerne, og stemme på
spørgsmål via et webinterface.

Dermed vil IT-valgmødet i København, nå ud til store dele af befolkningen.

Mødet finder sted på henholdsvis Aarhus og Aalborg Universitet, og varer
fra 17:45 til 21:00. Selve valgmødet starter kl. 18:00.

Aarhus (arrangeret af IT-pol og ØJLUG):
Store Auditorium
Bygning 5510 / IT-Huset Katrinebjerg
Datalogisk Institut
Aarhus Universitet
IT-parken, Åbogade 15
8200 Århus N
Dørene er åbne fra kl. 17:45 til 18:15, så sørg for at være der til tiden!
Ring til Asbjørn på tlf. 61 67 80 14, hvis døren er låst.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Aalborg (arrangeret af IT-pol og NJLUG):
DE-klubben
Fredrik Bajers Vej 7A, lokale A4-101
9220 Aalborg Øst
(Der vil være skiltning ude fra vejen, hen til lokalet).
Ring til Georg på tlf. 29 72 75 29, hvis døren er låst.
Tilmelding: njlug@thecrew.dk.
(via ØJLUG).

Men hvad skal man stille af spørgsmål til sådan en begivenhed?

Her følger mit eget bud på spændende og relevante spørgsmål:
  • Er du bekendt med forskellen på fri og Open Source software?
  • Vil du arbejde for, at danske patientjournalsystemer skal være baseret på fri/open source software og åbne standarder?
  • Vil du arbejde for brug af Linux-baserede systemer i undervisningen?
  • I den spanske region Extremadura har man skiftet alle regionens offentlige systemer til open source-systemer centreret omkring regionens egen Linux-udgave, gnuLinex. Vil du arbejde for noget lignende i Danmark?
  • Vil du arbejde for at støtte kommunerne i enten at presse KMD til kun at levere Open Source-baserede løsninger eller også skifte til en anden leverandør?
Spørgsmålet om KMD er vigtigt, eftersom KMD nærmest ejer de danske kommuner(-s IT-infrastruktur). Lægger man ikke pres på KMD i den forstand, at de retter ind eller udfases, kommer man ingen vegne.

Kommentarer: