– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. Nov 2007

Partierne om IT-politik: Socialistisk Folkeparti

 
Jeg har sendt mine 5 spørgsmål om IT-politik til IT-ordførerne for en række opstillingsberettigede partier, og bringer løbende deres svar.

Jeg har tidligere bragt Enhedslistens Per Clausens og de radikales Morten Helveg Petersens svar og kan i dag præsentere Socialistisk Folkepartis IT-ordfører Holger K. Nielsen:

Modspil.dk: Er du bekendt med forskellen på fri og Open Source software?

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti: Fri og open source software er to komplementerende begreber, som hver for sig indeholder aspekter og principper der tilsammen gør dem til en fremragende kombination. I praksis og i særdeleshed i dagens politiske landskab er der dog ikke grund til at gøre et stort nummer ud af forskellene, da kampen i langt højere grad skal fokusere på problemerne med proprietær software og ikke-åbne standarder.

Modspil.dk: Vil du arbejde for, at danske patientjournalsystemer skal være baseret på fri/open source software og åbne standarder?

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti: SF vil arbejde for, at danske patientjournalsystemer skal bygge på åbne, veldokumenterede standarder, der sikrer, at vi ikke bindes til en enkelt udbyder af (proprietær) software. Vi støtter som udgangspunkt valg af FOSS, men har - så længe datastandarden er åben - ikke noget principielt problem med proprietær software.

Modspil.dk: Vil du arbejde for brug af Linux-baserede systemer i undervisningen?

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti: SF ser meget gerne en øget brug af linux-baserede systemer i uddannelsessystemet. Ikke fordi linux måske eller måske ikke er et bedre styresystem, men fordi uddannelsessystemet ikke skal være med til at udbygge Microsofts allerede alt for stærke monopol som leverendør af styresystemer og kontorprogrammer. Et stærkt øget brug af fx OpenOffice.org-kontorsuiten og Firefox-browseren kan være en anden måde at sikre en større diversitet. Mangfoldighed er også vigtigt i uddannelsessystemet, så det væsentlige er brugen af alternativer, og der kunne f.eks. FreeBSD også spille en rolle.

Modspil.dk: I den spanske region Extremadura har man skiftet alle regionens offentlige systemer til open source-systemer centreret omkring regionens egen Linux-udgave, gnuLinex. Vil du arbejde for noget lignende i Danmark?

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti: Danmark er et forholdsvist lille sprogområde, så en speciel dansk udgave af Linux vil være forkert brug af ressourcerne. Til gengæld ser SF jo meget gerne at der bliver brugt open source-systemer generelt, og et samarbejde med eksisterende Linux-distributører vil derfor være mere oplagt.

Modspil.dk: Vil du arbejde for at støtte kommunerne i enten at presse KMD til kun at levere Open Source-baserede løsninger eller også skifte til en anden leverandør?

Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti: Igen er det væsentligste kriterium for SF, at standarder skal være åbne og veldokumenterede. Når det er sagt støtter SF stærkt, at det offentlige (herunder kommunerne) i så vid udstrækning som muligt benytter sig af FOSS, og glæder sig over de - spæde - tiltag til understøttelsen heraf, som fx www.softwareborsen.dk er et udtryk for.

Kommentar: SFs standpunkt på området er tydeligvis meget realistisk og kvalificeret - det er nogle smukke, pragmatiske svar.

Personligt mener jeg selv, at der er et principielt problem med at bruge proprietær software i det offentlige (bl.a. sikkerhedsmæssigt, fordi man ikke har ret til at få at vide, hvad programmerne gør), og jeg så derfor gerne en beslutning f.eks. som den i Peru om som udgangspunkt kun at acceptere fri software i det offentlige. Men omvendt har Holger K. fuldstændig ret i, at der er grænser for, hvor meget man skal insistere i dagens politiske landskab; det handler om at komme i gang, ikke om at male sig op i et hjørne.

Med hensyn til, om Danmark skulle følge i Extremaduras fodspor og lave sin f.eks. egen Debian- eller Ubuntu-baserede Linux-distribution til brug i det offentlige og almindelig fremme af teknologien, kunne man anføre, at der faktisk allerede findes adskillige dansk-baserede Linux-distributioner, at Extremaduras befolkningstal er en del mindre end Danmarks, og at GNU/Linux er oversat til både baskisk og walisisk.

Men Holger K.'s argument om at bruge ressourcerne på noget andet er samtidig 100% gyldigt.

IT-politisk kan jeg ikke se noget som helst, der trækker i den forkerte retning i Socialistisk Folkepartis linje, som den fremgår af IT-ordførerens svar.

Jeg fastholder min anbefaling af Enhedslistens Per Clausen, men hvis du går ind for et frit og åbent samfund, hvor IT-politikken via åbne standarder og fri software sikrer borgerens fortsatte mulighed for at kigge det offentlige i kortene, kan du trygt stemme på en IT-politisk profil fra Socialistisk Folkeparti (og huske at holde dem til ilden efter valget, når det daglige arbejde går i gang!).

Kommentarer: