– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. Nov 2005

Elektroniske patientjournaler - baggrund og arkitektur

 
Vi har i nu et par indlæg (senest dette) gjort opmærksom på patientjournalsystemet VistA udviklet af den amerikanske Veterans Health Administration, som med sine 25 millioner patienter er USAs største enkelte sundhedsvæsen.

Systemet er open source (eller, som dette også kaldes, fri software) og derfor umiddelbart gratis at anskaffe og installere.

Der er samtidig, som vi har set, tale om verdens formentlig mest udbredte og avancerede sundhedssystem.

Men hvad er det helt konkret, og hvad er årsagen til systemets succes?

Hvad der er vigtigt at forstå er, at der ikke er tale om ét stort program, men derimod om en stor samling af mindre programmer, der alle bygger på den samme platform og alle kan snakke sammen gennem et fælles databasesystem, men som egentlig er decentralt opbygget.

På VistA-programmørernes og brugernes fælles hjemmeside hardhats.org opsummeres det smukt:
At VistA's very core, represented by the shops on the left, you have all the tools and materials you need to build an economical, efficient, scaleable and integrated system. Add the VistA applications and you have a complete healthcare system.
VistA består med andre ord af et meget stort antal brugerprogrammer af administrativ og klinisk art, der bygger på en fælles infrastruktur.

Den egentlig funktionalitet i alle disse programmer er skrevet i et databaseorienteret programmeringssprog ved navn MUMPS eller M, der oprindelig blev udviklet på Massachusets General Hospital og udmærker sig ved, at programmer skrevet på én type system (det være sig PC, mainframe, UNIX-maskiner og i gamle dage minicomputere som f.eks. PDP-11) let kan flyttes til en helt anden slags system.

Oven på dette "funktionslag" har man i de senere år (siden 1996) bygget en moderne grafisk brugergrænseflade udviklet i Delphi.

VistAs infrastruktur indeholder bl.a. et komplet kommunikationssystem, som omfatter post, beskeder, overførsel af kliniske data, programmer og hele databaser, kaldet MailMan. Tilsvarende findes et helt databasesystem kaldet FileMan, der er udviklet i M og fungerer som alle programmernes fælles database. Infrastrukturen omfatter også (ikke overraskende) et patientindex, en grundlæggende patientbeskrivelse, og meget, meget mere.

De administrative programmer omfatter bl.a. systemer til administration af kreditorbogholderi, lønudbetalinger, Equal Employment Opportunity, bibliotek, tidsregistreringer, personaledata, sygesikringer, dataindsamling, skadesrapportering - og meget, meget mere.

De kliniske programmer omfatter et komplet patientjournalsystem, laboratoriesystemer og systemer til datindsamling, statistik og opfølgning på behandling inden for et hav af medicinske specialer, herunder odontologi, psykiatri, sygepleje, onkologi, farmakologi/apotek, radiologi, socialrådgivning - og meget, meget mere.

VistA består i dag af 99 forskellige applikationer, der på grund af deres fælles infrastruktur bliver til mere end summen af de enkelte bestanddele.

En af hemmelighederne ved VistA er netop, at systemet ikke er skabt som et stort anlagt prestigeprojekt, men oprindelig blev grundlagt af en lille gruppe af entusiaster, der havde lært sig programmeringssproget MUMPS og simpelt hen begyndte (i flere år i direkte modstrid med ledelsens udtrykkelige ønske og ordrer) med at udvikle, hvad der her og nu var brug for på de afdelinger, hvor de selv arbejdede.

Disse entusiaster forstod samtidig, at deres arbejde ville blive mest værdiuldt, hvis det hvilede på en fælles infrastruktur, og at de enkelte applikationer således med tiden ville kunne udvikle sig til ét samlet system for alle VHAs hospitaler.

Nogle læsere med kendskab til moderne software-udvikling vil efterhånden have lugtet lunten: VistA blev bygget nedefra og op i slutningen af 70erne og begyndelsen af 80erne, byggede på en fælles infrastruktur og blev lavet af programmører, der udviklede hver deres programmer, men hele tiden genbrugte hinandens kode: VistA var, længe før dette ord overhovedet blev opfundet, reelt et open source-projekt indenfor USAs største sundhedsvæsen.

Og resultatet af dette open source-projekt er, som sagt, verdens formentlig mest avancerede IT-system til brug i sundhedssektoren - et system, der reelt er langt mere avanceret, end noget, man har i USAs private sygehussektor; og et system, der måske mere end noget andet har æren for, at netop det offentligt ejede Veterans Health Administration i dag anses for at være ikke alene det største, men også det bedste sundhedsvæsen i USA.

I dette og det foregående IT-politiske indlæg har vi været inde på, om VistA med fordel kunne have været brugt i Danmark i stedet for den tilsyneladende uundgåeligt dyrere og dårligere løsning, regionerne vil få bakset sammen, og vi har kort beskrevet, hvad VistA egentlig er, og hvordan det er opstået.

I næste indlæg vil vi behandle, hvad et patientjournalsystem som f.eks. VistA overhovedet gør, og hvorfor man kunne være interesseret i at have et.

Er det, fordi vi så kan administrere hospitalerne billigere? Mere herom, som sagt, i næste IT-politiske indlæg, men jeg kan da afsløre så meget som, at det er ikke først og fremmest for at spare penge, at man bør indføre et sådant system.

Et sådant system vil tværtimod i første omgang betyde en del investeringer; hvis vi vælger VistA og derfor får softwaren gratis, vil det først og fremmest være investeringer i uddannelse og hardware.

Til gengæld kan systemet på længere sigt sikre bedre arbejdsgange, bedre udveksling af data, bedre sikkerhed for, at de nødvendige oplysninger om medicin, dosering osv. virkelig følger patienten ... Det egentlige formål er ikke så meget at spare penge, som det er at forbedre behandlingen og redde menneskeliv.

Kildemateriale - hvis du vil vide mere:
Jeg har tidligere nævnt disse to artikler, som hver på deres måde er et godt sted at begynde - den øverste er mere teknisk/videnskabelig, den nederste mere lige at gå til.

Der er mere:
  • VistA/CPRS Demo - en regulær demo af systemet på VHAs officielle hjemmeside
  • VistA Documentation Library - manualer og dokumentation til hele VistA-systemet.
  • Hardhats.org - fælles hjemmeside for brugere og programmører, som rummer et væld af information og mange spændende links til artikler om VistA-systemet og patientjournaler og sundheds-IT i det hele taget.

Kommentarer: