– fordi tiden kræver et MODSPIL

11. Nov 2005

Patientjournaler - opsamling og pressemeddelelse

 
Indlæggene om den danske patientjournalmisere og Open Source-systemet VistA udgør efterhånden en hel, samlet og næsten afrundet "artikelserie", så det kunne måske gøre det lidt mere overskueligt med en oversigt over dem i den rigtige rækkefølge: Hele håndteringen af patientjournalprojektet tyder på et alvorligt fejlgreb fra de danske myndigheders side, og vi har derfor i går udsendt nedenstående pressemeddelelse om sagen:
PRESSEMEDDELELSE – MINORITETSPARTIET

INTERNATIONAL EKSPERT: PATIENTJOURNALER KUNNE HAVE VÆRET FÆRDIGE MEGET HURTIGERE, TIL EN TIENDEDEL AF PRISEN

Da amterne for år tilbage fik til opgave at udvikle en elektronisk patientjournal (EPJ), satte hvert amt gang i sine egne EPJ-projekter, uafhængigt af de andre.

I dag, hvor amterne slås sammen til regioner, passer de forskellige amters patientjournaler ikke sammen. Hele systemet skal omtænkes, og milliarder af kroner er spildt (jfr. bl.a. direktør Erik Bonnerup i Politiken d. 25/10).

Minoritetspartiets IT-politiske ordfører og byrådskandidat i Århus Carsten Agger har i en række artikler på sin hjemmeside

http://www.modspil.dk/itpolitik/

afsløret, hvordan verdens mest avancerede EPJ-system, den amerikanske regerings VistA, de sidste mange år har været gratis tilgængeligt for alle, der ville have det - som Open Source-software!

Carsten Agger interviewer bl.a. den internationale ekspert i sundheds-IT Joseph Dal Molin, der adspurgt, om VistA ville kunne bruges i Danmark i stedet for amternes egne løsninger, har denne kommentar:

»Der er ingen som helst tvivl om, at det med VistA kunne gøres meget hurtigere og til en brøkdel af prisen. I en enkelt af jeres regioner kunne man formentlig få systemet på plads på en 2-3 år, hvis man installerer det parallelt på de forskellige sygehuse.

Alt i alt ville det nok blive en faktor ti eller mere billigere, end hvis man valgte mere ´traditionelle´ metoder.«

Dal Molin vurderer, at vi kunne have indført VistA som elektronisk patientjournal i hele landet på 5 år - til en brøkdel af prisen.

»Dette er for mig blot endnu et eksempel på, hvor galt det uvægerligt vil gå, når man ikke fokuserer på åbne standarder og Open Source ved IT-udbud«, udtaler Carsten Agger. »Åbne standarder handler om, at ens systemer kan snakke sammen, mens Open Source handler om, at man deler sin viden i stedet for at sætte sig på den og sige, man ´ejer´ den.

Hvis VistA ikke havde været til rådighed, ville amterne med fokus på åbne standarder alligevel have lagt vægt på, at deres systemer kunne snakke sammen. Nu hvor det rent faktisk er til rådighed, har den traditionelle, lukkede udviklingsmodel snydt os for verdens bedste patientjournalsystem.

Der er ingen som helst tvivl om, at det kunne have reddet menneskeliv, om vi allerede i dag havde haft EPJ på plads. Nu har vi i stedet spildt milliarder på noget, som er dårligere end det, vi kunne have fået.

Det er derfor, det offentlige på alle niveauer bør presse sine leverandører og insistere på, at al software udvikles og leveres på Open Source-betingelser. Det er også, hvad jeg selv vil presse på for, hvis jeg bliver valgt ind i byrådet i Århus.«
Update: Æres den, som æres bør: Ingen af disse artikler om patientjournaler ville være blevet til noget, om ikke min blogger-kollega Citizen Dane i sin tid havde gjort opmærksom på VistA-systemet.

Kommentarer: