– fordi tiden kræver et MODSPIL

22. Mar 2009

Ubuntu ved konference for Open Source-software i det offentlige

 
Ubuntu-eksponering
Forleden, helt bestemt torsdag d. 19. marts, deltog jeg i embeds medfør i konferencen Open Source-software i det offentlige, arrangeret af videnscenter for software under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ubuntu fik en fremtrædende placering, da kontorchef Christian Lanng skulle starte sin maskine for at give sin præsentation, og det viste sig, at han bruger Ubuntu på sin arbejds-PC - se billedet herover.

Den danske Ubuntu-forening var repræsenteret ved en stand, som man ser herunder:
Ubuntu stand
Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på selve dagens indhold her - konferencen har sin egen side på Digitalisér.dk, hvor de forskellige præsentationer osv. gerne skulle komme op efterhånden.

Hvis jeg skulle opsummere, hvad konferencens indlæg siger om brugen af fri software inden for det offentlige, må det blive: Godt i gang, men små skridt.

Det med de små skridt skal ses i lyset af, at en sådan konference formentlig slet ikke ville have været mulig for blot tre år siden, da Videnscenter for Software blev oprettet - dengang var der ingen overordnet viden på området, og mange var i tvivl om, hvorvidt det overhovedet var muligt for offentlige myndiger at bruge fri/Open Source software.

I dag findes der en portal for offentlige softwareprojekter inklusive kildekode (Software-børsen), og 96% af offentlige myndigheder siger, ifølge kontorchef Lanngs præsentation, ja til deling og genbrug af software - herunder til deling af den software, de selv skaber.

Indlæggene havde generelt nøje fokus ikke på de økonomiske besparelser, der lå i brugen af "open source"-software (termen "fri software" var desværre helt fraværende), men i de strategiske muligheder, det giver - såsom at det er gratis at afprøve softwaren, før man kaster sig ud i en investering, og at adgangen til kildekoden sikrer, at man ikke står med håret i postkassen, hvis leverandøren brænder én af.

Hvormed være sagt: Man havde generelt fokus lige præcis det rigtige sted. Der var i de enkelte præsentationer mange eksempler på, at man ikke lige er kommet så langt, men i betragtning af, at konferencen som antydet nok slet ikke ville have været mulig for tre år siden, gør det ikke så meget.

Arrangørerne lagde op til, at denne konference vil være en årligt tilbagevendende begivenhed, og jeg tør ærligt talt godt bakke op om deres egen spådom, nemlig at der allerede om tre år igen vil være meget mere at fortælle om.

Og det er - selvom det med de "små skridt" måske ikke er helt, hvad man kunne have håbet - faktisk gode nyheder på fri software-fronten.

Kommentarer: