– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Oct 2006

Dæmonisering og mindretal

 
Her på bloggen har vi tidligere peget på paralleller mellem anti-islamismen på den europæiske højrefløj og den mere traditionelle europæiske antisemitisme som eksemplificeret bl.a. ved Goethes erindringer om "den jødiske so" i Frankfurt, ligesom vi har viderebragt en klar israelsk advarsel mod den europæiske "islamskepsis" netop med baggrund i dens lighed med den europæiske antisemitisme.

Nu har Rune Engelbreth Larsen på Humanisme.dk bragt en længere artikel ikke om dette, men om antisemitismen historisk set, med tråde fra den tidlige kristendom helt op til nazismen og antisemitismen i moderne islamistiske kredse.

Det bliver også til nogle overvejelser om de generelle mekanismer i forfølgelsen af den trængte minoritet - således læser vi bl.a.:
Den grundlæggende propagandamekanisme, når en befolkningsgruppe skal ekskluderes eller udrenses, er uhyre simpel - man fremstiller f.eks. ikke uden videre zigøjnere, tutsier, jøder eller andre ildesete grupper som formålsløst ondskabsfulde, men derimod som en målrettet trussel mod normen, trygheden og sikkerheden, der skyldes en specifik natur eller et særligt magtbegær.

Ved at tilskrive en specifik befolkningsgruppe suspekte motiver og gerninger, der enten intet som helst belæg er for, eller som højst eksisterer i marginal målestok, bevæger man sig ind i en gråzone, hvor den polemiske kritik behændigt kan udarte sig i voldsomme generaliseringer og glide over i regelret propaganda.

Det gælder i den ene ende af skalaen en så banal mistænkeliggørelse som påstanden om, at »de« løber med (eller stjæler) »vores« piger - en påstand, der så i den radikaliserede, antisemitiske version bliver til fremstillingen af en kollektiv seksualforbrydelse mod det rene, ariske blod...
(...)
Det handler om at fraskrive »de fremmede« moral, at suspendere deres menneskelighed for lettere at kunne suspendere sin egen tilbageholdenhed i forhold til, hvor langt man er parat til at gå for at bekæmpe dem. Når nazisten bekæmper jøderne sker det naturligvis i defensivt øjemed, eftersom det handler om at forhindre dem i at bedrage og undertrykke os andre. SS-lederen Heinrich Himmler forklarede f.eks. denne tankegang i oktober 1943: »Vi havde en moralsk forpligtelse over for vort folk, pligten til at eksterminere dette folk, der ønskede at udslette os

En forudsætning for at suspendere følelserne og tilbageholdenheden ved de nazistiske overgreb mod jøderne var med andre ord at overbevise den menige befolkning om, at det hele skete i selvforsvar, og som en art sammenkobling af alle propagandaens centrale virkemidler står derfor konspirationsteorien. Ikke nok med, at jøderne i nazisternes øjne ønsker verdensherredømme, de er også i fuld gang med at konspirere og lægge planer, der skal realisere dette spektakulære forehavende.
Skam få den, der kan se paralleller mellem sådanne antisemitiske konspirationsteorier og andre teorier om farlige minoriteter, der udbredes af - æhem - andre kredse, i vore dage - eller hvad? Artiklen er i alle tilfælde god at få forstand af.

Link til artiklen om antisemitisme på Humanisme.dk.

Kommentarer: