– fordi tiden kræver et MODSPIL

03. Jan 2006

Dansk Folkeparti: Åben strid om religion

 
Jesper Langballe langer i egenskab af kirkeordfører for Dansk Folkeparti ud efter to af partiets fremtrædende personligheder, folketingsmedlem Morten Messerschmidt og MEP Mogens Camre på grund af et indlæg i Kristeligt Dagblad, hvor de (meget fornuftigt, som det er fremgået af tidligere indlæg her på bloggen) tager skarpt afstand fra teorien om intelligent design som forklaring på verdens skabelse.

Dette får Langballe i flint, idet han bemærker:
I den omtale af kristendommen, darwinismen og intelligent design ligger en naivitet, som skyldes manglende kendskab til kristendommen.

Den diskussion, om verden er skabt på seks dage, eller om Darwin har ret, den hører simpelthen hjemme i en børnehave. Det er latterligt, at Morten Messer-schmidt og Mogens Camre vil kaste sig ud i en så fuldstændig fladpandet diskussion.
Langballe undrer sig højlydt over Camres og Messerschmidts "skældsordsmættede forargelse", eftersom intelligent design kun er en hypotese, hvilket man som god naturvidenskabsmand (som mener, intelligent design dybest set kun er et skuldertræk værd) næsten fristes til at være enig med ham i - men så afslører han sig alligevel: "...ligesom Charles Darwins tanker om arternes oprindelse er en hypotese".

Langballe vil med andre ord ikke bekende sig til ID og finder diskussionen ligegyldig, men holder dog en dør åben, da han formentlig i sidste ende hellere så en oprindelseslære med en skaber integreret i skolernes undervisning frem for den nuværende gud- og skaberløse udviklingslære.

Mere interessant er det, at Tidehverv i skikkelse af Krarup og Langballe nu for alvor træder i karakter som svingere af Dansk Folkepartis religiøse taktstok: Dansk Folkeparti bekender sig nu åbent og uimodsigeligt til en religion, der er uddestilleret af Tidehvervs strenge, nationalistiske Lutherdom, og hvis nærmere dogmer dikteres af fætrene Langballe og Krarup.

Til alle "dissidenter", som her de "kulturkristne" ateister Messerschmidt og Camre, lyder et gjaldende: Ret ind eller forsvind!

Det er på én gang opløftende og forstemmende at se denne splid: For det første ser vi (endnu engang) partiets ledelse kaste masken og åbenbare, hvilken form for totalitært styre, de holder sig internt i partiet og givetvis har tænkt at udstrække til resten af landet, den dag de får magten; for det andet ser vi for første gang (med undtagelse af Louise Freverts kortvarige stillen sig på bagbenene efter efterårets kommunalvalg) en reel, åbenlys strid i partiet; en strid mellem fremtrædende medlemmer om et væsentligt emne, hvor synderne (i dette tilfælde Camre og Messerschmidt) ikke bare kan trække i land uden at miste troværdighed.

Første skridt på vej mod et Danmark, der ikke længere er skæmmet af Dansk Folkepartis intolerance? Det er nok for tidligt at sige, men man har jo lov at håbe ...

Kommentarer: