– fordi tiden kræver et MODSPIL

05. Feb 2008

Uriasposten som debatforum - en sump af fremmedhad og racisme

 
Kim Møller og hans blog "Uriasposten" er aktuelle med Møllers nye bog "Vejen til Damaskus", og i den anledning begynder han såmænd også at komme til ære og værdighed som interviewoffer og lejlighedsvis gæstepundit i TV, radio og diverse aviser.

Mens hans blog sjældent indeholder eksplicit racistisk eller chauvinistisk retorik, gemmer den sig bag en innuendo, der tager mange ting for givet og lader meget være usagt, og når forfatterens egentlige holdninger en sjælden gang i mellem stikker ud gennem sidebenene er det, som jeg tidligere har påvist, oftest ikke særlig kønt.

Mens Kim Møllers blog således fremstår rimeligt pæn og velfriseret, sålænge man holder sig til Møllers egen kommunikation, danner der sig et ganske andet indtryk, hvis man betragter "Uriasposten" som det debatforum, den også er.

Lad os starte med et par caveats: Kim Møller kan naturligvis ikke gøres ansvarlig for udtalelser, han ikke selv har fremsat, og hvis der er anonyme debattører på hans hjemmeside, der anslår en bølleagtig, ofte truende og ubehageligt pågående racistisk og frem for alt kulturchauvinistisk retorik, kan det vel ikke som sådan siges at være Møllers fejl.

Omvendt er det svært ikke at se det som betegnende for hans egne synspunkter, at han altså vælger at præsidere over et debatforum, hvor tonen er således - og at han aldrig tager eksplicit afstand fra de meget hårde racistiske ytringer, mens han ofte nok svarer igen på kommentarer, der giver ham kam til håret ideologisk og holdningsmæssigt. Det er derfor svært at undgå den konklusion, at når Kim Møller styrer et debatforum, hvor så outrerede synspunkter florerer, er det fordi han vælger at lade dem florere - og hermed, fordi han ønsker eller i hvert fald ikke har noget imod denne floreren.

Et andet forbehold går på selve ordvalget. Når jeg betegner "Uriaspostens" kommentar-univers som "en sump af fremmedhad og racisme", hvad mener jeg så egentlig med det?

For at undgå en lang diskussion frem og tilbage af, hvad der er og ikke er "racisme" og "fremmedhad", vil jeg anlægge en tentativ definition med udgangspunkt i den europæiske menneskeretskonventions artikel 14.

Med "racisme og fremmedhad" sigter jeg defor bredt til enhver form for ytringer, der kan siges at opfordre til diskrimination på baggrund af "køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold eller fødsel", dvs. enhver form for fordomsfuldhed og diskrimination, der ikke stiller mennesker lige mht. "Life, Liberty & the Pursuit of Happiness".

For at kunne vurdere "Uriasposten" som debatforum må vi først have mulighed for at finde rundt i den, og det gør vi nemmest ved hjælp af en søgemaskine – Google er så venlige at stille én til rådighed for os her.

Lad os nu se, hvordan siden ser ud med udgangspunkt i den europæiske menneskeretskonventions diskriminationsforbud.

Søger vi efter "race", falder vi således ret hurtigt over kommentarer som disse (de anonyme skribenters kaldenavne er givet i parantes):
En af vore sider, der er stemplet ind i vore hjerner med et årtusinde gammelt typehjul, er racismen, underforstået at vi i alle livets forhold tager race i betragtning. Vi er bestemt til at skelne mellem dem og os, og vore egenskaber er bestemt af hundrede tusinder års arv. Vi er med andre ord født racister ...("Børge")

det [er] jo i øvrigt grotesk, at antropologi er et universitetsfag og til tider kaldes for "videnskab" ... ("Nicolai")

At der er forskel på racer (også i det, der er indeni) er indlysende, lige som der er forskel på kvinder og mænd. Vi er alle forskellige indbyrdes, og som racer er vi det altså også. Det er bevist til overflod. Se bare skævøjerne. Og se araberne ... ("Børge")
Igen: Hensigten med denne gennemgang er ikke at tillægge Kim Møller de citerede synspunkter, men at dokumentere, at en hvad man ifølge enhver definition må betragte som endog ret aggressiv racisme florerer temmelig uhæmmet på hans blog.

Man tager også fejl, hvis man ser nærværende indlæg som endnu en frelst jeremiade over "tonen" i dansk debat. Jeg har intet imod en skarp tone, og hvis jeg havde det, ville jeg ikke have skrevet dette indlæg så skarpt, som det er. Jeg har et problem med indholdet.

Hvis man siger, at muslimer som noget helt naturligt må tåle "hån, spot og lattergørelse", underforstået i mængder, som ikke bliver andre til del, er det ikke fordi der er noget galt med "tonen" - problemet er, at der er tale om en ny version af den "jødiske so", nemlig et kontant signal til indvandrere og især muslimer om, at de er undermennesker og må finde sig i alt, hvis de vil have en plads i samfundet.

Hvis en semi-anonym klaphat på en blog - eller, for den sags skyld, en fremtrædende politiker fra et højreorienteret næsten-regeringsparti - skriver, at muslimske indvandrere er kriminelle alle til hobe og egentlig burde slås ihjel, har jeg ikke et problem med "tonen" - men med indholdet, som er en mere eller mindre indpakket opfordring til mord. Tonen er ikke noget problem overhovedet - men meningen er.

Bemærk også, at jeg ikke har til hensigt at anfægte nogens ytringsfrihed – det interessante er efter min mening ikke, om man har lov til at udtrykke sig således, men hvad det siger om den, der gør det.

Når det så altsammen er på plads, var vi ved at undersøge forekomsten af racisme og fremmedhad på Kim Møllers blog "Uriasposten". Hvis vi nu i stedet for "race" vælger at søge efter "neger " eller "negre"? Tjah:
Du udtrykte dig klart, da du i tv beskrev en neger således : “det er en abe på et surfbrædt”…ellers har du ikke haft ret i noget andet her i tilværelsen... ("Mike")

Det er racisme at smide med bananer efter negre… men der er trods at videre grænser til en fodbold kamp, så hvor går grænsen? ("LMNord")

... hvad galt er der i at modsætte sig, at Danmark fyldes op med negre? ("Børge")
Hvis det er så nemt at finde udsagn, der diskriminerer mod folk med anden hudfarve end hvid, kan det være at heller ikke dyrene går fri? Lad os prøve at søge efter "aber". Vi finder ikke hermed direkte udtryk for negative holdninger til vore primatbrødre, men nok en del indirekte perler:
Når man selv bliver overfaldet af en bande aber og bliver tæsket gul og blå så man ender med at få sin egen stue på sygehuset? Vl der så ikke være en modreaktion fra venstreorienterede? Vil vi ikke finde sammen, have vore egne kvarterer, oprette vore egne korps, der kan beskytte os mod aberne? ("Peter K.")

Jeg vil ikke kalde muslimerne aber, for det ville være at fornærme (bestem selv om det gælder aberne eller muslimerne). ("Dansk Realist")

Det var godt at se de røde aber få noget knippelsuppe, selvom jeg er enig med andre debattører i at det langt fra var nok ... ("Jacob2")
Men det var så spørgsmålet om diskrimination på baggrund af race. Hvad med religion?

Ordet "muslim" forekommer så ofte i Uriaspostens indlæg, at det ikke rigtig giver mening at søge efter det, så lad os forsøge os med en variant, nemlig "muhamedaner". Et par eksempler:
Zimbabwe mangler personer der kan plante træer. Dette er så simpelt så selv en meget svagt begavede muhamedaner som allahn, burde kunne klare det det. Men man kan have sin tvivl med den langtidsledige dovne muhamedaner. ("Kurt")

Al hjælp til islamiske områder og muslimer er spildt - en hjælp til fjenden; indvandringen af muhamedanere til Europa har været katastrofal for vor verdensdel. Jeg vil have lov til at have Lille Sorte Sambo og Grislingen i fred og synes, at de i modsætning til Koranen er værd at læse. ("Mette (islamofob)")
(Hvis den brutale tone kan virke trættende og monoton er det, fordi den er det - det er som at stikke hånden ned i en kloak og røre rundt. Men vi gør det gerne, for det er spændende, det vi finder dernede!)

Race, religion ... hvad med seksuel orientering? Vi iler og søger efter bøsser:
Jeg [fandt] det forfriskende, at Anders Bech-Jessen pludselig med et et irriteret udtryk i ansigtet og lidt vrængen i stemmen sagde til Simon Emil A, om bøsser dog ikke selv kunne hjælpe til med at undgå volden ved at neddæmpe sig og lade være med at holde i hånd og kysse på gaden? ...

Dermed er der lagt op til fortsatte sammenstød og martyrdom for bøsser, og nu vil de så have børn, der uunddgåeligt bliver blandet ind i sammenstødene, ...

Desuden er bøssernes mest fremtrædende talsmænd pro indvandring, så jeg synes, at de snart bør gå i tænkeboks og overveje, om det ideelle samfund opstår, blot fordi de stamper i jorden som forkælede børn? ("Mette")

Det er helt sindsygt at bare OVERVEJE at lade bøsser og lesbiske adoptere... ("anti-sharia")
Men hvad med afvigende politiske synspunkter, det vil sige synspunkter, der afviger fra det ekstreme højre, hvis konturer begynder at tegne sig?

Vi forsøger os med en søgning efter "landsforræder":
Islamonazist er hvad du er, eller sagt på jævnt “bondedansk” en skide landsforræder, der burde købe dig en billet til Iran eller SA hvis du vil udleve din islamofacistiske livsdrøm, og lade os beholde et før muslimerne kom velfungerende og homogenisk samfund. ("whodares")

Jeg er helt enig i at de radigale for enhver pris skal holdes udenfor indflydelse, lige meget hvad. De er landsforrædere. ("Børge")

Selvfølgelig bliver vi “hvide, kulturkristne mænd” nødtil at kæmpe for undertrygte kvinders rettigheder, når nu de røde landsforræder totalt har svigtet de stakkels kvinder ("M16")

[Om forskeren Jytte Klausen:] Den dhimmi-sæk skulle kraftedme røvpules med en lufthammer. Føj for helvede, en landsforræder ("Henri Gath")

[Om filminstruktøren Lotte Svendsen, der vovede at udtale sig forstående om flygtninge:] Rejs ud og bliv verdensborger - rejs til Cuba eller Nordkrorea og bliv landsforræder. ("Bodil")

Svendsen lider af galloperende vanvid. Hvorfor fucker hun ikke bare af til et eller andet muslimsk eller kommunistisk land, hvor hun hører hjemme?!? Hun er jo landsforræder….Føj for en ulækker kælling. ("Mea Culpa")
Pyha - kom jeg nu omkring alle punkterne i menneskeretskonventionens opremsning, som jeg brugte som tentativ definition?

Nej, det gjorde jeg vist ikke – men jeg tror, jeg har vist, hvad jeg ville. Jeg tror også, mit helbred eller i hvert fald mit almindelige velbefindende forbyder mig at grave dybere lige nu.

Hvis man gerne vil have mere dokumentation af det fascistiske debatklima på "Uriasposten", er det ikke svært at finde.

Der er meget, meget mere, faktisk deprimerende meget mere - der er MYRIADER af indlæg af samme slags, og det står enhver frit for at bruge Google til at søge det frem; det er det, der er dagsordenen, om ikke i selve "Uriasposten", så i dens kommentarer.

Vist er der da folk, der siger alt dette vrøvl imod, men det er ikke dem, der sætter tonen - og det er typisk nok også dem, som Kim Møller af og til selv vælger at nedstige fra sin blogger-piedestal og gå i rette med.

Hermed har jeg bevist, hvad jeg lagde ud med at påstå: "Uriaspostens" kommentarer udgør en sump af fremmedhad og racisme, og det kan ikke undgå at sige noget om værten, at han tilsyneladende ikke har det mindste problem med at stå i spidsen for et af landets største og mest ekstreme højreorienterede debatfora.

Hvis Kim Møller nu med udgivelsen af sin bog vil til at give den som pæn, agtværdig nationalkonservativ akademiker med nogle respektable, let islamkritiske og velbegrundede holdninger, har han som minimum et forklaringsproblem.

Kommentarer: