Spar finanskrisen væk med fri software

Alverdens firmaer og regeringer kunne spare 5.000.000.000.000 – nej, der er ikke for mange nuller: Fem tusind milliarder kroner ved at gå over til fri/open source software og spare de dyre licenser, har forretningsmand og grundlægger af open source-firmaet Cygnus Michael Tiemann beregnet, skriver Computerworld:

Michael Tiermann fremhæver i et interview med Computerworlds engelske søsterblad, at hvis alle virksomheder gik over til open source-licenser, ville de samlet årligt spare fem billioner kroner – svarende til fem tusinde milliarder kroner – eller slet og ret 5.000.000.000.000 kroner.

Det astronomiske beløb har Michael Tiermann sjusset sig frem til ved at gå ud fra analysehusets Gartners beregninger om et verdensomspændende årligt it-budget på 17,3 billioner kroner i 2008.

Erfaringer med, at mellem 18 til 30 procent af budgettet bliver brugt på proprietær software, giver et årligt forbrug mellem tre og fem billioner kroner i, hvad Michael Tiermann kalder “dødsvægt-udgifter”.

Han fremhæver i en  publikation fra Open Source Initiative, at det har været fremme, at it-industrien sidste år samlet set tabte omkring 305 milliarder kroner i tabte licenskroner, fordi folk og virksomheder benyttede open source-software frem for proprietære softwarelicenser.

“Det er helt sikkert historien om glasset, der er halvtomt eller halvfyldt, for de kunder, der brugte færre penge på it-udstyr, kunne jo skabe mere værdi for dem selv,” forklarer Michael Tiermann om, at samfundet ville have godt af besparelserne.

Og så er der også meget solide politiske og forbrugermæssige fordele ved fri software – læs selv mere i linksene herunder.

Link:  Spar 5.000.000.000.000 kroner med open source
(med tak til Martin Pihl).

Læs også:

JP og klimaet: Med Jorden under dynen

For nogle dage siden beklagede jeg mig over Jyllands-Postens dækning af klima-ændringerne, som giver alt for meget kredit og spalteplads til politisk motiveret kritik af de klare videnskabelige resultater, der ligger bag teorien om, at den globale opvarmning er menneskeskabt – det er lidt som at have en af landets førende aviser, der var dedikeret til ufologi eller Intelligent Design.

I mit tidligere indlæg klagede jeg over, at JP havde ladet forskeren Henrik Svensmark fremsætte sin kontroversielle og meget usikre teori om, at den globale opvarmning skyldes solen, og at Jorden nu faktisk er ved at blive koldere, hvorefter man lukkede af for kritik af Svensmarks fremlægning.

Nuvel, ret skal være ret: Avisen bringer i dag en god kronik af seniorforsker Ole Bøssing Christensen, der svarer på Svensmarks kronik og forklarer, hvorfor teorien om Solens aktivitet ikke kan forklare den opvarmning, de sidste 50 år, og hvorfor nogle få års stagnation eller fald intet beviser og i hvert fald slet ikke underbygger Svensmarks forestilling om, at temperaturen er faldende på langt sigt:

De naturligt forekommende drivhusgasser i atmosfæren er afgørende for livet på Jorden. Størrelsen af den påvirkning, som en forøget koncentration af drivhusgassen CO2 vil medføre på klimasystemet, er enkel at beregne, men de resulterende klimaændringer er komplicerede. IPCC’s konklusioner om klimaændringer baserer sig bl.a. på numeriske klimamodeller, hvor menneskeskabt drivhuseffekt og forurening såvel som den direkte påvirkning fra Solen og fra vulkanudbrud er inkluderet. For at kunne komme med en angivelse af størrelsen af klimaændringer som følge af en given påvirkning, er det nødvendigt med ret komplekse modeller af klimasystemet, der tager en række tilbagekoblingsmekanismer i betragtning. For eksempel vil en lille opvarmning få mere sne og is til at smelte; dermed vil mindre sollys blive reflekteret, hvorved jordoverfladen opvarmes yderligere.

Klimamodellerne reproducerer ikke bare det globale temperaturforløb de sidste 100 år, men også talrige andre aspekter af allerede observerede klimaændringer. Den kraftige opvarmning, vi har set i sidste halvdel af det 20. århundrede, falder sammen med en kraftig stigning i menneskets klimapåvirkning og med en støt og uforandret solaktivitet.

Den største observerede opvarmning er sket i kolde egne, og der er observeret en kraftig afkøling af stratosfæren (den del af atmosfæren, som ligger i 10-50 km højde). Begge disse iagttagelser er lige efter bogen, hvis opvarmningen skyldes drivhuseffekt, men de forventes ikke fra en opvarmning på grund af ændret solaktivitet. IPCC’s projektioner viser, at der med mere end 90 pct. sandsynlighed vil komme en yderligere kraftig opvarmning i fremtiden på grund af den menneskeskabte drivhuseffekt. […]

[Svensmark] skriver, at de fleste klimaforskere prøver at ignorere Solens variation, da det sætter spørgsmålstegn ved drivhuseffekten. Her kan vi naturligvis kun tale for os selv, men vi mener ikke, det er en fortrængning. Det er bare svært at få et fænomen, der har været stabilt i mere end 30 år, til at forklare en opvarmning af hele Jorden i den samme periode; en opvarmning af en uset størrelse og hastighed, der har gjort de sidste 50 år til den varmeste periode i mindst 500 år (AR4). Og som der allerede findes en meget konkret, veldokumenteret og på ingen måde modbevist forklaring på; nemlig den øgede, menneskeskabte drivhuseffekt drevet af vores udledning af drivhusgasser. Flere bemærkninger i HS’ kronik kalder på svar: At HS’ tidligere bemærkning om, at »vi anbefaler vores venner at nyde den globale opvarmning, mens den varer« er ikke bare »lidt provokerende«, men tyder på en alvorlig mangel på forståelse for de eksisterende såvel som de forventede klimaændringer; det er vist de færreste af dem, der rundt om i verden mærker effekterne af klimaforandringer, der kan nyde dem. Temperaturen stiger, nedbørsmønstre ændrer sig, storme bliver kraftigere, og isen forsvinder.

Det siges, at »de naturlige variationer i klimaet [trænger] sig mere og mere på«. Men man kan kun tale meningsfuldt om klimaændringer, hvis perioder på flere årtier betragtes. Dette blev sagt af IPCC i 1990’erne, hvor temperaturen steg kraftigt, og igen i 2000’erne, hvor de har ligget stabilt på et rekordhøjt niveau uden at stige yderligere. Der er år-til-år-variationer i Jordens temperatur, først og fremmest på grund af klimasvingningen El Niño. Af samme grund er det ukorrekt, at »den globale opvarmning [er] standset og en afkøling er så småt begyndt«.

Link: Mens Jorden ligger under dynen

Læs også:

•  Klimadebat, CO2 og miljø
•  Klima versus vejr – hvorfor vejrets uforudsigelighed ikke hindrer forudsigelsen af global opvarmning

The Discovery of Global Warming (Klimaforskningens historie, hos American Institute of Physics)

G20 – knus protesterne

Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor man ønsker at bevæge sig henad med stadigt mere politi i kampuniformer, politisk opbakning til regulær afstraffelse af fredelige demonstranter og “lømmelpakker”, behøver man bare at se på, hvordan amerikansk politi slog ned på demonstrationerne i anledning af G20-topmødet i Pittsburgh, Pennsylvania:

Remember how FOX News enthusiastically supported and covered the tea bagger protests? Over, and over, and … over, up to and through 9/12? Total support?

Well, wasn’t it cool how MSNBC did this for “our side” – the “left”? All the uncritically enthusiastic coverage the “liberal media” (MSNBC/CNN) gave the demonstrators at the G20 summit in Pittsburgh on Thursday, September 24, 2009 the way FOX did for the teabaggers? And remember the assault rifles present at tea bagger rallies that got rationalized and excused?


Above: The calm, Xanax-like voice of Authority lulls the protesters into obedience.
Below: Bizarre extraordinary rendition of man into an unmarked car by men in military-looking uniforms. The military-looking men appear to be wearing MP arm bands.


Below: Video won’t embed, but it is dramatic footage. Click on pic to see it.

Pittsburgh G-20 Resistance Project “Why?”

Link: G20 protests

Breaking the Silence

Breaking the silence

Breaking the Silence er en israelsk soldaterorganisation, der har sat sig for at bryde det israelske samfunds hårdnakkede og selvvalgte tavshed om de ting, deres egne soldater foretager sig i de besatte områder.

Faklen.dk skriver Gry Waagner Falkenstrøm om et besøg i Hebron sammen med en soldat fra Breaking the Silence, der viser rundt i nutidens og fortidens forbrydelser:

Vi er på besøg hos Issa’ Amru, en palæstinensisk borger i Hebron og en af Ilans gode venner og samarbejdspartnere i oplysningsarbejdet, der ivrigt tegner et portræt af indbyggernes umulige hverdag. Der er nok af personlige historier til at underbygge med; den unge palæstinensiske mand, der blev tvunget af israelske soldater til at sidde på hug i solen, en 16-årig der blev banket. Den palæstinensiske kvinde der blev sparket af en soldat på gaden, en anden kvinde der blev nødt til at føde ved et checkpoint. Forskelsbehandling af palæstinensere og bosættere fra politiets side. Bosætternes daglige chikane af deres palæstinensiske naboer til de på et tidspunkt er tvunget til at flytte fra deres hjem. Den ødelæggende virkning, som checkpoints og muren har på almindelige palæstinenseres muligheder for at leve et normalt liv med landbrug, handel, uddannelse og job i andre dele af Vestbredden. “Folk skal vide, hvad der sker. Vi filmer de fleste konkrete episoder, og så håber vi på, at så mange som muligt ser de videoer, vi lægger ind på Youtube. Vi er desperate, men det er det eneste, vi kan gøre. Vi afleverer tit vores bånd til politiet, men jeg tager altid en kopi inden, for jeg ved godt, hvor de bånd havner”.  […]

En ung palæstinenser [gik] ud fra den port deroppe. Han havde et skarpt stykke glas bundet om hånden og prøvede at dræbe en soldat med det. Han blev lynhurtigt slået ned. En af de andre soldater skød ham på nært hold, mange gange. Jeg og nogle af mine venner kom løbende til, og vi prøvede at redde ham. Men så var det, at bosætterne havde fundet ud af, hvad der var sket, og de prøvede at få os væk fra ham og råbte, hvad fanden vi havde gang i. Da det ikke lykkedes, og vi stadig prøvede at redde fyren, angreb de os. De skubbede på os fra alle sider og maste os ned i ham, for på den måde at slå ham endeligt ihjel. Vi væltede rundt, og der var blod overalt. Efter lidt tid kom en ambulance og tog fyren med. Han var død for længst. Jeg kan huske, vi satte os under det træ og prøvede at vaske noget af blodet af os. Ude på vejen lå der en kæmpe blodpøl, og vi soldater, der havde prøvet at hjælpe, havde blod overalt. Efterfølgende hentede nogle af bosætterne musikanlægget fra festen, og så begyndte de hujende at danse rundt om blodpølen. Der tænkte jeg, hvad fanden laver du her. Hvordan kan virkeligheden være så sådan her?[…]

Separationspolitikken har aldrig hjulpet på palæstinensisk vold. Den medvirker tværtimod til at forværre situationen, så jeg tror det eneste, der kan hjælpe på spændingerne og sikkerheden her, er skridt for skridt at gøre en ende på denne apartheidstat og gøre det mere demokratisk. For som det ser ud nu, tror jeg kun, det er et spørgsmål om tid, inden den tredje intifada begynder.

Link: Breaking the Silence

Burqini – chic and coming to a beach near you

Mon der her så også skal forbydes? Aman Ali skriver på Boing Boing:

203-549-1248313710.jpg

When I first heard of this product a few years ago, I’ll admit it made me laugh, even with me being a Muslim. It’s a swimsuit called the Burqini that’s designed for Muslim women.

Men and women in Islam are both asked to dress modestly but many of the swimsuits designed for women today are too revealing to allow them to do that. As you can see, the Burqini doesn’t show any skin but it’s not too loose to the point where it’s difficult to swim.

No woman should be denied the freedom to have a fun filled day at the pool or beach, which is why this company designed the Burqini. The more I thought about the product, the more I began to realize how awesome it is. It’s another way Muslims have been able to adapt to local cultures and customs without compromising their beliefs, an issue many religions face today.

The Burqini has gotten a lot of backlash from governments in Europe. But I don’t think any government has a right to tell people how to dress. How come a woman is not allowed to wear a burqini to a pool, but there’s no law saying she can’t wear a giant panda suit? If she wants to wear either of those outfits, hey go right ahead.

Amans indlæg gav ikke helt overrskende anledning til en del diskussion. Den mest begavede kommentar so far kommer fra Xeni Jardin:

I am a non-Muslim female. I fully support the notion that women of various faith — Christian, Jewish, Muslim, or other — might adhere to a more conservative, modest forms of presenting themselves.

You know what else is oppressive? Presuming that every woman wants to be practically naked in order to enjoy the sea or the pool or whatever. Some women, faith or no faith, would prefer for that experience not to be sexualized, or involve physical exposure.

Og hvis nogen har et sådant ønske, hvad skulle nogen så kunne have imod det?

Link: Itsy Bitsy Teenie Weenie Burqini

Sovjetisk videnskab – nu på dansk

Hvad gør man som ansvarlig regering, hvis man har en uafhængig, men offentligt financieret videnskabelig institution som står og skal aflevere en rapport til EU om landets tilstand? Og hvad hvis denne rapport i overensstemmelse med sandheden viser et højst uheldigt billede, som det vil være særdeles dyrt for ens gode, økonomiske bagmænd at rette op på?

Man får naturligvis sine embedsmænd til at lægge pres på videnskaben, så den fluks kan give nogle resultater, som staten kan leve med. I dette tilfælde viste det sig, at de tåbelige videnskabsfolk i Danmarks Miljøundersøgelser nåede frem til, at de danske skove var i “ringe” tilstand. Miljøministeriet med minister Troels Lund Poulsen i spidsen vidste imidlertid bedre, så da rapporten skulle sendes afsted, var tilstanden pludselig “god”.

Keine Hexerei …:

Helt uden fagligt belæg har miljøministeriet presset Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) til at rette ind, så vurderingen af skovenes tilstand, der skulle indrapporteres til EU, blev vendt fra ‘ringe’ til ‘god’, skriver Berlingske.dk.

Sådan lyder det blandt andet fra miljøprofessor Peter Pagh og lektor i biologi Hans Henrik Bruun, der har læst uddrag af en mailkorrespondance mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Miljøministeriet, som miljøorganisationen Nepenthes har fået aktindsigt i.

»Ministeriet har et problem, fordi de lægger pres på en forskningsinstitution for at få fremkaldt udsagn, som ministeriet synes er mere komfortable«, siger Peter Pagh og påpeger, at presset er ekstra problematisk, fordi Danmarks Miljøundersøgelser lever af ordrer fra Miljøministeriet.

Hans Henrik Bruun er lige så hård i sin bedømmelse.

»Det er problematisk, at ministeriet lægger røgslør ud over en politisk vurdering og til Folketinget og offentligheden giver den udseende af en faglig vurdering. På den måde er ministeriet med til at vildlede Folketinget og offentligheden«, siger han.

Men hvad skal man også overhovedet med den slags forskningsinstitutter, når man allerede ved, hvad resultatet skal være? Så kan man da lige så godt skrive sine resultater selv … eller man kan nøjes med at ansætte forskere med partibogen i orden, så man ved, at man kan “stole” på resultateterne.

Danmarks Miljøundersøgelser er en institution under Århus Universitet. Hvis ikke, nogen melder ud med nogle klokkeklare undskyldninger og garantier for, at det her ikke kommer til at ske igen, så har regeringen med denne sovjet-lignende “integritet” alvorligt kompromitteret naturvidenskabens integritet og gode rygte i Danmark.

Ikke, at det kommer som den helt store overraskelse, naturligvis.Men alligevel.

Link: Fagfolk presset til at ændre skovrapport

Nazi-kortet-kortet

Som sædvanlig graver “Center for Vild analyse” lige et spadestik dybere i den danske debat. I et fremragende blogindlæg stikker han til Nazi-kortets ubrugelighed:

“(..)En debat i en kommentarsektion kører af sporet, én side i debatten drager paralleller til Tyskland i ’33, hvorefter den anden side spiller Nazi-kortet-kortet og siger noget i retningen af: ”Det er typisk for min modstander at spille Nazi-kortet. Det stopper jo enhver debat.” Eller: ”Her forsøger man at føre en saglig debat og så bliver man pludselig gjort ansvarlig for Holocaust.” Herefter vil debatten som regel være afgjort. Enhver kan jo se det urimelige i at gøre sin modstander til Nazist. Nazi-kortet-kortet vinder hver gang.”

“Det interessante er at uanset hvor autoritær, racistisk og voldsfascineret en borgerlig (hvilket i dag vil sige en mainstream) politisk debattør virker, så kan han pr. definition aldrig blive sat i bås med Nazismen”

Nazi-kortet-kortet stopper al diskussion om fx terrorlovene eller udlændingelovene får os til at ligne en autoritær, racistisk og voldsfikseret stat. Det er vores tids politisk korrekthed.

link til Center for Vild Analyse

Hvis de så talte arabisk i Afghanistan

Den berygtede Jæger-bog – som jeg har forsøgt at læse flere gange, men konstant er faldet i søvn over, har nu været i folketingets forsvarsudvalg. Og der har forsvarsministeren påvist at bogen er til fare for de danske soldater i Afghanistan, ved at fortælle at den allerede er oversat til arabisk.

På wikipedia, kan man se at det mest talte sprog i Afghanistan er:

  • Persian (officially designated as Dari): 50%

(majors include Hazaragi language)

Måske må man konkludere at forsvarsministerens uvidenhed er en risiko mod rigets sikkerhed?

Det viser sig at arabisk som læsesprog er ganske udbredt i visse dele af Afghanistan Arabisk er ganske rigtig ikke noget man læser i Afghanistan – hvad der naturligvis leder Berlingske Tidende til konklusionen at den må være målrettet Al-Qaeda. Hvad dælen skal forsvarsministeren med en spindoktor, når Berlingske Tidende er der til at lave fantasier ud i det blå?  Teksten som forsvarsministeren har henvist til, er blevet oversat ved hjælp af Google Translate – og derfor er det rene volapyk. Derfor stadig ren idioti og direkte pinligt for forsvarsministeren
link til dem der tog 5 minutter til at kigge på teksten


link til idiotien

Forskræmt vrøvl fra Dansk Folkepartis hofpsykolog

Dansk Folkepartis hofpsykolog Nicolai Sennels, der var ansat ved Københavns Kommune indtil han i strid med sandheden “kom til” at fremlægge  sine egne synspunkter, som om de var hans arbejdsgivers, kommer med en af mere hysteriske udmeldinger i partiets kamp for at sænke den kriminelle lavalder:

Skal dødsensfarlige 12-14 årige have lov at gå frit rundt? Skal de slippe ustraffet for deres forbrydelser? […]

Skoler, institutioner, borgere, myndigheder og selv politiet og selvinstitutioner for kriminelle 12-14 årige oplever i dag en stigende børnemagt, som børnene på ingen måde er i stand til at håndtere, og som er direkte farlig for omgivelser.

Æh – dødsensfarlige 12-14-årige?

Nuvel, jeg vil give Nicolai Sennels så meget, at på en måde er vi alle dødsensfarlige, herunder også børn. Ray Bradbury skrev engang en gysernovelle, hvor morderen var en baby.

Men – ikke desto mindre: Hvis vores samfund virkelig trues af “dødsensfarlige 12-14-årige”, så har vi større problemer end kriminalitet. Men hvis vores samfund styres af hjernedøde populister, der nu vil kapre stemmer ved at ophidse pøbelens sanseløse vrede også mod småbørn, så har vi endnu større problemer end selv dét.

Nicolai Sennels er ude i et forudsigeligt ærinde, der, hvis en sådan sænkning af den kriminelle lavalder blev til virkelighed, ville føre til ubehagelige konsekvenser i form af større (!) kriminalitet og øget polarisering. Eller måske vi bare skal gå over (tilbage) til at hænge dem – for eksempel for “strong evidence of malice in a child aged 7–14 years of age”, som man gjorde i England indtil midten af 1800-tallet? Det er – om noget – konsekvensen af så  bastant og forskræmt en frygt, som Sennels her forsøger at fremmane.