Nazi-kortet-kortet

Som sædvanlig graver “Center for Vild analyse” lige et spadestik dybere i den danske debat. I et fremragende blogindlæg stikker han til Nazi-kortets ubrugelighed:

“(..)En debat i en kommentarsektion kører af sporet, én side i debatten drager paralleller til Tyskland i ’33, hvorefter den anden side spiller Nazi-kortet-kortet og siger noget i retningen af: ”Det er typisk for min modstander at spille Nazi-kortet. Det stopper jo enhver debat.” Eller: ”Her forsøger man at føre en saglig debat og så bliver man pludselig gjort ansvarlig for Holocaust.” Herefter vil debatten som regel være afgjort. Enhver kan jo se det urimelige i at gøre sin modstander til Nazist. Nazi-kortet-kortet vinder hver gang.”

“Det interessante er at uanset hvor autoritær, racistisk og voldsfascineret en borgerlig (hvilket i dag vil sige en mainstream) politisk debattør virker, så kan han pr. definition aldrig blive sat i bås med Nazismen”

Nazi-kortet-kortet stopper al diskussion om fx terrorlovene eller udlændingelovene får os til at ligne en autoritær, racistisk og voldsfikseret stat. Det er vores tids politisk korrekthed.

link til Center for Vild Analyse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.