Hvis Onyszko var muslim

Politiken-bloggeren Kristian Madsen rammer hovedet på sømmet i debatten om målmanden fra FC Midtjylland:

Det interessante er, at ingen ved sine fulde fem vil konstatere at katolicisme på denne baggrund er uforeneligt med demokrati og menneskerettigheder. Ingen vil kræve, at Biskop Kozon går ud og tager afstand fra Onyszko. Katolikker vil ikke blive stillet til ansvar for udtalelserne, hvis de stiller op til et offentligt embede. Og det er ellers ikke fordi, Onyszko er den eneste katolik med dette synspunkt. Han er faktisk ikke mere gakkelak end Polens præsident, Lech Kaczynski, der mener at homoseksuelle er en trussel mod menneskeheden.

Men naturligvis tager ingen på denne baggrund afstand fra katolikker eller katolicisme. De fleste af os kan se, at dette blot er småt begavede enkeltindivider, der forsøger at legitimere deres tilbagestående synspunkter ved at iklæde dem religiøse gevanter.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis Arek Onyszko havde været muslim. Hvis han nu havde sagt:

“Jeg er muslim, og vi vil ikke acceptere den slags mennesker”

Mon ikke Abdul Wahid Pedersen var blevet afkrævet en afstandtagen til denne ekstremist? Mon ikke højrefløjens politikere havde brugt det til at dokumentere at Islam er farligt og uforeneligt med danske værdier? Mon ikke Dansk Folkeparti havde krævet tre-fire ministre i samråd på stedet? Mon ikke samtlige højreorienterede blogs i Danmark var gået helt i selvsving? Naturligvis.

Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at hidse mig op over Onyszkos udtalelser – ikke, fordi jeg finder dem acceptable eller er enig i dem, men fordi jeg er komplet ligeglad med, hvad en tilfældig målmand går og mener eller ikke mener.

Men det er interessant at se, hvordan den larmende tavshed fra the usual Muslim-baiting suspects udstiller deres komplette hykleri.

Og så håber jeg da, alt andet lige, at Onyszko ender med at blive klogere end dag. Lev og lad leve, og alt det der.

Link: Hvis Arek Onyszko var muslim

One thought on “Hvis Onyszko var muslim”

  1. Det dér er fedt set af denne Madsen med det så løfterige fornavn.

    Mangen en udtalelse fra Søren Krarup er jo også lige i det homoforskrækkede skab, så tavsheden er ikke så underlig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: