– fordi tiden kræver et MODSPIL

24. Feb 2008

FOSDEM: Polippix

 


IT-Politisk Forening og IT-fagforeningen PROSA vakte sidste efterår en vis opsigt med privatlivs-CD'en Polippix, som PROSA bl.a. rundsendte til sine 12.000 medlemmer.

Polippix er en CD, som kort fortalt sætter brugeren i stand til at surfe, læse email og tale i telefon udenom logningsbekendtgørelsen, også kendt som overvågningsloven.

I dag fortalte IT-politisk forenings formand Niels Elgaard Larsen om Polippix i en "Lightning Talk" her på FOSDEM, og eftersom jorden allerede var gødet i form af en vis interesse fra tyske og britiske aktivister, vakte projektet betydelig interesse.

Elgaard Larsen gennemgik kort de trusler mod vores frihed og privatliv, der er indført i lovgivningen i den seneste tid: Filtre, angiveligt mod børneporno, men som i princippet kan filtrere hvad som helst (ganske som i Kina); logningsbekendtgørelsen, der medfører at alle telefonsamtaler, SMS'er og emails samt al Internet-trafik skal registreres; fogedforbuddet mod Pirate Bay, for blot at nævne de værste eksempler.

Vi er med andre ord ude på en retspolitisk glidebane, som det ikke er til at vide, hvor vil ende.

Men Fri Software/Open Source-programmører har, som Elgaard Larsen gjorde opmærksom på, en særlig mulighed og forpligtelse: De kan se problemet og har mulighed for at gøre noget ved det.

Resultatet var som sagt Polippix, der nu er ude i version 2.0 - fundamentalt set er der tale om et Linux-system baseret på Kubuntu, der kommer som en live-CD, som man også kan installere på en USB-stick.

CD'en er fyldt med programmer, der tillader dig at surfe anonymt, sende krypteret email (uden at få det registreret), og tale i telefon uden at få det aflyttet eller logget.

Privatlivs-CD'en er bl.a. et opgør med tanken om, at hvis man ikke har noget i skjule, kan man ikke have noget imod at blive overvåget.

Vi har alle noget at skjule; ikke, fordi der er noget ulovligt eller nødvendigvis overhovedet suspekt ved det, men fordi det er vores privatliv, som ikke kommer andre ved. Statens mulighed for overvågning må begynde, hvor der er en konkret, velbegrundet mistanke - og ikke et sekund før.

Polippix tillader dig at undgå overvågningen på ganske lovlig vis, ved at bruge gratis, frit tilgængelige programmer, der kan tipasses og videregives efter de principper, der gælder for al fri software. Formålet med Polippix er således ikke blot det rent praktiske - at sætte folk i stand til at beskytte deres privatliv, mens de færdes på nettet - men også at demonstrere, hvor komplet tåbelig og ineffektiv al den lovgivning, man er ved at indføre, i grunden er: Det er ikke alene nemt at undgå overvågningen, det er også gratis, og endda 100% lovligt. Mon ikke forbryderne også har regnet den ud, og hvad skal vi så overhovedet med overvågningen?

På FOSDEM sluttede Elgaard Larsen af med at opfordre udviklere i andre europæiske lande til at tage ideen til sig og oversætte Polippix til deres egne sprog - især, fordi slaget om bl.a. logning først nu for alvor skal til at stå i de øvrige europæiske lande, f.eks. i Tyskland, hvor nu over 30.000 mennesker forsøger at undgå det såkaldte "Stasi 2.0 ved at lægge sag an mod staten.

Og potentialet manifesterede sig da også som en stor interesse fra tilhørerne - de 150 fremlagte Polippix-CD'er forsvandt som dug for solen, da Elgaard Larsen var færdig med at tale. Forhåbentlig er det noget, vi kommer til at høre mere til.

Link til polippix.org
Link til mere omtale af Bruxelles-turen på IT-politisk Forenings hjemmeside.

Kommentarer: