– fordi tiden kræver et MODSPIL

10. Oct 2007

Mere om fri software og politik

 
Software Capitalism
Er der en sammenhæng mellem fri software og politik? Ikke nødvendigvis, som jeg konstaterer i et længere indlæg, der endnu ikke er færdigt, men der er mange vigtige aspekter ved fri software, som er politiske: Spørgsmålet om åben kontra lukket og hemmeligholdt infrastruktur, hvad der foregår på hans computer, organisationers mulighed for uafhængighed af leverandører (mange firmaer og offentlige myndigheder er i dag helt i lommen på Microsoft, KMD og andre IT-leverandører), spørgsmålet om, hvorvidt læge-patient-forholdet skal reguleres af læger og patienter eller prisgives kommercielle interesser og kommerciel software ... og vigtigst af alt, brugerens frihed til at undersøge, kontrollere og ændre de programmer, som kører på hans egen computer, så det er ham selv og ikke andre, der både ejer den og bestemmer over den.

Men rent politisk appellerer disse ideer til et meget bredt spektrum af opfattelser, der rækker hele vejen fra det radikale og aktivistiske libertære venstre over en masse nuancer i midten (jfr. f.eks. selveste Richard Stallmans forsvar for en nærmest socialdemokratisk, kapitalistisk velfærdsstat) til det radikale og aktivistiske skattehadende højre.

marxist.com finder vi således en længere artikel om fri software og socialisme, som har en overraskende mængde af gode pointer:
The true significance of the free software model is a political one. Thousands of computer programmers all over the world work together on a common project and they share their computer code in order to arrive at a good product that everybody is able to use. It shows in practice that even in this capitalist world it is possible to collaborate rather than be in competition with each other. It shows that it is a myth that people will only do things for money or for profit.
(...)
Large companies use their monopoly control to impose de facto standards. In itself standardisation is a very positive thing. When buying a new computer, it makes sense to have all the necessary software available without any further costs. It also helps that computers use the same formats so that documents, audio files etc. can be exchanged without problems. The negative aspect of this kind of standard is that the selfsame companies use these proprietary standards to further reinforce their monopoly. A significant part of the world economy now depends on these standards (Microsoft Word documents being the prime example of this) and the critical decisions are made by private companies who have no accountability at all.

In order to remove the existing fetter on technological development we need to enable radical change in the way software is produced. Imagine if the source code of Microsoft's and other private companies' software were made publicly available so that all software could be freely distributed and further developed to the benefit of the whole of humankind. The free software movement is a foretaste of how engineering - not just in software - might be organised once it is freed from the constraints of private profit.
Jeg er som antydet slet ikke enig med artiklen på alle punkter, men den resumerer problemstillingen godt, også så alle vi ikke-marxister kan være med, og kan måske trække lidt "i den anden retning" i forhold til de ofte langt mere tekniske, pragmatiske og ikke mindst økonomiske argumenter, man ofte hører for "open source" ved at slå på det lidt mere politiske aspekt.

Via All about Linux, der selv gør sig nogle tanker om den mulige sammenhæng mellem fri software-bevægelsen og (libertær) socialisme.

Kommentarer: