Luk lejren – protestér mod regeringens behandling af asylsøgere

Rune Engelbreth Larsen har udsendt en længere appel om at støtte civil ulydigheds-initiativet Luk Lejren – en appel, jeg kun kan tilslutte mig.

Rune skriver bl.a.:

Hvis du har talt eller tænkt imod de absurde og umenneskelige vilkår, som danske myndigheder og beslutningstagere byder de internerede asylansøgere, der ofte under horrible og traumatiserende forhold svæver i uvished i årevis, og som i talrige tilfælde smides ud af landet til forfølgelse og det, der er værre – så er det den 25. oktober du skal møde op foran Sandholmlejren.

Det er en bredt anlagt ikke-voldelig demonstration fra Allerød station til Sandholmlejren, hvor aktivister konkret vil forsøge at afmontere hegnet for at gennemtvinge en fokus på de brutale følger af den isolation, som asylansøgerne udsættes for, og som Dansk Røde Kors får over en kvart milliard kroner om året for at udføre for Udlændingeservice.

Initiativtagerne skriver: “I en stor masseaktion vil vi sætte lejrens kontrolmekanismer ud af funktion. Vi vil vise vores foragt og modstand mod racismen anno 2008. Vi bruger ikke vold – vi konfronterer racismen ved og hive ned, bygge broer og afmontere.” …

Når myndigheder og magthavere skalter og valter med menneskeskæbner, og når kritik preller af igen og igen, er ord ikke nok. Derfor civil ulydighed. Derfor en demonstration, som bakker op om en ikke-voldelig aktion, der retter sig mod det mest håndgribelige udtryk for den umenneskelige politik – de fysiske hegn og kontrolmekanismer.

For som bekendt er det hverken lydigt eller lovligt at forsøge at klippe en asyllejrs hegn over med en boltsaks, mens det til gengæld er fuldt ud lovligt og forbilledligt fair at spærre flygtende mennesker inde under stærkt traumatiserende vilkår år efter år, for derefter at smide mange af dem ud af landet igen til blodig forfølgelse.

Den 25. oktober stiller et spørgsmål til den enkeltes samvittighed: Vil du bakke op om og acceptere de bestræbelser på direkte at fjerne Sandholmlejrens hegn, som en række aktivister offentligt, grundigt og samvittighedsfuldt har fremlagt deres planer om at gøre? Eller vil du – stiltiende eller ej – affinde dig med den eksisterende dehumanisering?

Dette er et vendepunkt. Vi er nødt til at vise, at vi ikke længere vil acceptere regeringens og Dansk Folkepartis flygtninge- og udlændingepolitik og dens menneskelige omkostninger.

Så, hvis du overhovedet har mulighed for det – mød op foran Sandholmlejren den 25. oktober.

Link: Derfor støtter jeg ‘Luk Lejren’

4 thoughts on “Luk lejren – protestér mod regeringens behandling af asylsøgere”

 1. Jeg har kun skimmet initiativtagernes avis og webside, men der er noget, jeg stadig ikke helt kan gennemskue.

  Jeg forstår det sådan, at det skal være en fredelig aktion, der går ud på at lave hul i hegnet omkring lejren, idet man dermed rent symbolsk har lavet en flugtvej fra fængslet.

  Det kan jeg kun støtte, men der er vel lige den hage ved det, at politiet jo nok vil stille sig mellem hegn og aktionerende. Jeg har ikke kunnet finde planer, der beskriver, hvordan hegnet præcist skal ødelægges, men jeg har svært ved at se, hvordan man skal overtale politiet til at træde til side, hvis man skal bruge fredelige midler.

  Det kan selvfølgelig blive en pointe, at politiet ønsker at fastholde fængslets indhegninger med vold om nødvendigt (dvs. at de er “systemets brug af vold”). Jeg tror dog, at det ville blive svært at kommunikere en sådan pointe til offentligheden, som med rimelighed vil føle, at politiet bør tillade sig at standse hærværksmænd.

  Jeg undrer mig i hvert fald over, at arrangørerne mener, at de vil kunne gennemføre en ikke-voldelig ødelæggelse af hegnet, og kunne godt tænke mig at se planerne for, hvordan dét vil kunne gennemføres.

 2. Du har måske en pointe dér … men nu er meningen jo, at det skal være en civil ulydighedsaktion, så måske ideen er at gå frem i kæder, indtil man bliver anholdt.

  Hvis du ikke kan finde svar på det nogen steder kunne du jo evt. skrive og spørge dem, og så skal jeg med glæde poste svaret.

  MEN i øvrigt kan det jo være, at der findes et svar på det spørgsmål, som de ikke har tænkt sig at rykke ud med før på selve dagen.

 3. Jeg spurgte arrangørerne, om de havde helt konkrete planer om, hvordan de ville undgå, at forsøgene på at fjerne hegnet ville udvikle sig til voldelige sammenstød med politiet. Jeg spurgte dem også, hvad de havde gjort for at sikre sig, at beboerne ikke ville blive skræmt, eftersom nogen af dem sidder med forskellige former for granatchok efter optøjer, hvor de oprindeligt kom fra.

  I det store hele var mine spørgsmål de samme, som der nu bliver svaret på i Modkrafts interview.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.